Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 24 - 30 Tháng Tư, 2017

Thứ Hai, 24.04 Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo.

Thứ Ba, 25.04 Thánh Máccô, Tác Giả Sách Tin Mừng. Lễ kính.
Thứ Tư, 26.04 Trong Tuần II Phục Sinh.
Thứ Năm, 27.04 Trong Tuần II Phục Sinh.
Thứ Sáu, 28.04 Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignon đệ Montfort, linh mục.
Thứ Bảy, 29.04 Thánh Catarina thành Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 30.04 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

 

back to top