Cầu Nguyện Trong Tháng Mười Một, 2017 Theo Ý Đức Giáo Hoàng

  • 28 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Á Châu. Xin cho họ trở thành chứng tá của Tin Mừng bằng lời nói và việc làm, yêu mến đối thoại, hòa bình, hiểu biết lẫn nhau, nhất là với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác.

Last modified on Saturday, 28 October 2017 10:19
Rate this item
(0 votes)
back to top