Thanh Paul Le

Thanh Paul Le

Website URL:

Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017 - LM Giuse Đinh Văn Nghị, O.P.

Để sống tâm tình thống hối và cử hành Bí tích Hoà giải trong mùa Chay, Giáo xứ năm nay được tiếp đón cha Giuse Đinh Văn Nghị, dòng Đa Minh đến giảng tĩnh tâm cho giáo xứ.

Đề tài sẽ được chia sẻ trong ba ngày tĩnh tâm: “Những Chiếc Bánh Cho Người Lữ Hành Hạnh Phúc” - Đường Tu Đức Hy Vọng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.

 • Đề tài 1: SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI: Thái độ căn bản của người lữ hành hạnh phúc: ĐI HAY KHÔNG ĐI: không phải là vấn đề. ĐI THẾ NÀO mới là vấn đề.

 • Đề tài 2: PHÂN BIỆT GIỮA CHÚA VÀ VIỆC CỦA CHÚA: Sự chọn lựa căn bản của người lữ hành hạnh phúc: CHỌN NGƯỜI CHỨ KHÔNG CHỌN CỦA; CHỌN SỐNG CHỨ KHÔNG CHỌN VIỆC.

 • Đề tài 3: SỐNG THÁNH THỂ: Kiểu sống căn bản của người lữ hành hạnh phúc: SỐNG CÓ YÊU CÓ THƯƠNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ TÌNH CÓ CẢM.

  
  

Thánh Lễ Nhậm Chức Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

 • 14 November 2016 |
 • Published in Video

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P.

Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 vào lúc 11 giờ sáng, Đức Cha Paul S. Loverde, Giám Mục Giáo Phận Arlington Virginia đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chủ tọa Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Lễ Nhậm Chức của Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P. Trong Thánh Lễ, có sự hiện diện của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh hải ngoại Thánh Vinh-Sơn Liêm Phêrô Phạm Hương, O.P., quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, các ca đoàn, các ban ngành đoàn thể và quý khách.

Kính mời quý vị đón xem video đã được thâu lại trong Thánh Lễ Nhậm Chức dưới đây.

Thánh Lễ Bàn Giao Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

 • 14 November 2016 |
 • Published in Video

THÁNH LỄ BÀN GIAO CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P.

Thánh Lễ và Nghi Thức Bàn Giao tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 11 giờ trưa  Chúa Nhật, ngày 16, tháng 10, 2016. Nghi Thức Bàn Giao được tiến hành sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, bao gồm các việc sau đây:

 1. Đọc Bổ Nhiệm Thư của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington.
 2. Cha Chánh Xứ mãn nhiệm ngỏ lời với cộng đoàn, các ban ngành, đoàn thể.
 3. Chiếu theo chính sách quản trị mục vụ của Giáo Phận Arlington, cha chánh xứ mãn nhiệm thông báo chấm dứt nhiệm kỳ của Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, các ban, ngành được bầu hay được bổ nhiệm bởi cha chánh xứ mãn nhiệm.
 4. Mời gọi cộng đoàn tiếp tục phục vụ giáo xứ và cộng tác với Cha Tân Chánh Xứ.
 5. Trao toàn bộ chìa khóa nhà thờ và nhà xứ, các sổ bí tích, sổ ngân hàng, v.v.
 6. Cha Tân Chánh Xứ ngỏ lời với cộng đoàn và lưu nhiệm các hội đồng, ban ngành trong thời hạn được ấn định.

Kính mời quý vị đón xem video đã được thâu lại trong Thánh Lễ Bàn Giao dưới đây.

Subscribe to this RSS feed