Bùi Hữu Thư

Bùi Hữu Thư

Website URL:

LO LẮNG CHO CÔ NHI QỦA PHỤ

Trong khi cái chết của một người bạn đời là một sự mất mát to lớn về vấn đề tình cảm, điều này cũng đặt ra cho người sống sót những vấn đề tài chánh và luật pháp cấp bách. Mặc dầu đang ở trong giai đoạn đau khổ, người còn sống phải đối phó với những quyết định quan trọng trong khi họ bắt đầu nhìn về tương lai.

Có lẽ lời khuyên tốt đẹp nhất cho một người có bạn đời mới mất là tránh không nên làm một quyết định quan trọng nào về tài chánh hay thay đổi lối sống trong giai đoạn đầu của việc tang chế. Dĩ nhiên là có nhiều chi tiết cần thiết như trả các hóa đơn và nộp đơn xin hưởng trợ cấp tử tuất cần phải được thực hiện ngay. Nhưng những chuyên viên lại đề nghị rằng những quyết định quan trọng kể cả việc bán nhà hay điều hành những tài sản cần phải được hoãn lại chừng sáu tháng cho đến một năm, nếu điều kiện cho phép. Nói tổng quát, tốt nhất là phải biết rõ những sự lựa chọn nào có sẵn cho bạn.

1. Xem xét các số tiền chi và thu.

Để có thể đặt các kế hoạch thực tế cho tương lai, điều thiết yếu là phải biết bạn có bao nhiêu tiền đề sống, và phải tiêu vào những việc gì. Bảng liệt kê các môn chi thu đính kèm sẽ giúp cho các bản ghi chép dễ dàng các môn chỉ thu để có thể thiết lập một ngân sách kể cả một kế hoạch tiết kiệm hay đầu tư.

2. Định giá ngân sách của bạn.

Trong khi bạn có thể đã có sẵn một ngân sách, cái chết của người phối ngẫu có thể gây nên những thay đổi đáng kể về tình trạng tài chánh của bạn khiến cho bạn cần phải có một kế hoạch mới. Jane Bryant Quinn, tác giả nổi danh của cuốn sách mới xuất bản gần đây, "Làm cách nào để tận dụng tiền nong của bạn?" (Making the Most of Your Money), thích gọi ngân sách là các kế hoạch chi tiêu, vì chúng giúp cho mọi người kiểm xoát được tình hình tài chánh của họ. Bà viết như sau, "Một kế hoạch chi tiêu khởi sự từ chỗ bạn đang ở hiện tại và làm cho mọi sự tốt đẹp hơn."

Do đó đừng có lầm lỗi khi nghĩ rằng "làm ngàn sách" có nghĩa là ngân quỹ bị thiếu hụt và phải cắt giảm các môn chi tiêu. Kế hoạch tài chánh của bạn phải là một kế hoạch giúp cho bạn có nhiều sự lựa chọn. Những gì chứa đựng trong bảng liệt kê các môn chi tiêu đính kèm sẽ cho bạn một định giá thực tiễn về tình hình tài chánh của bạn. Vì nó cho bạn biết bạn có bao nhiêu để sống, cũng như có thể để dành ra bao nhiêu để đầu tư, và cũng là nền tảng cho ngân sách hay kế hoạch chi tiêu của bạn.

3. Dự tính trước các tiền thuế.

Các tiền thuế lợi tức và bất động sản có thể có ảnh hưởng lớn đối với tình hình tài chánh của một người cô quả. Thí dụ, nếu người chết có bất động sản nằm trong hai tiểu bang, bất động sản này có thể thiếu thuế của cả hai tiểu bang. Bạn cần phải hiểu rõ luật lệ về thuế vụ của cả hai tiểu bang để có thể có một hình ảnh thực tế về tình hình tài chánh dài hạn và ngắn hạn. Cần phải hội ý với một kế toán viên về việc này. Nếu bạn chưa có kế toán viên, nên hỏi các nhà cố vấn tài chánh để xin họ đề nghị cho mình một người.

4. Duyệt lại bảo hiểm của bạn.

Nếu bạn không có con cái, bạn có thể lựa chọn giải pháp hủy bỏ bảo hiểm nhân thọ luôn. Tuy nhiên, nếu bạn có con cái, bạn nên xét lại việc gia tăng mức độ bảo hiểm nhân thọ, và nếu bạn còn đi làm, nên mua thêm bảo hiểm tàn phế. Nếu bạn tiếp tục được bảo hiểm với cũng một hãng cũ, cần phải đổi tên người thừa kế là người khác thay vì chồng hay vợ của bạn.

Nếu bảo hiểm sức khỏe của bạn do hãng của chồng hay vợ của bạn đứng tên, cần hỏi lại xem có thể tiếp tục như vậy được không. Khi hết hạn bạn có thể xin đổi thành bảo hiểm cá nhân thay vì gia đình. Nếu bạn 65 tuổi hay lớn hơn, bảo hiểm Y Tế Medicaid sẽ trang trải những món phí tổn về sức khỏe không được Medicare lo liệu, và đây là một mức độ an toàn được tăng cường.

5. Duyệt lại kế hoạch tài sản của bạn.

Lợi tức của bạn có thể gia tăng sau khi người bạn đời của bạn mất đi, những dù cho bạn có thừa hưởng gia tài hay không, bạn cũng vẫn cần duyệt lại kế hoạch về tài sản ngay lập tức. Điều này phải bao gồm việc duyệt lại chúc thư của bạn, và đồng thời lấy biện pháp để sang tên những tài sản đứng tên cả hai người và đổi tên những người thừa kế trong các chương trình tiết kiệm và đầu tư.

6. Duyệt lại những mục tiêu đầu tư. (investment goals)

Rất nhiều người nhận thầy có ích lợi nếu bỏ thì giờ ra để làm sáng tỏ mục tiêu đầu tư sau cái chết của người thân yêu. Nhất là những người cô quả được nhận lãnh một số tiền khá lớn về bồi thường, nên tìm kiếm sự giúp đỡ của các cố vấn tài chanh (fiancial advisor) có khả năng để giám định những giải pháp khác nhau.

Người cố vấn tài chánh của bạn có thể giúp bạn xác định xem bạn đang ở đâu về tình hình tài chánh, kể cả việc ấn định trị giá tài sản của bạn, số tiền bạn mắc nợ, và những tài sản và nguồn lợi khác. Làm việc chung với người này bạn sẽ có thể xác định các mục tiêu tài chánh và thiết lập một kế hoạch thực hiện.

Đặc biệt sau cái chết của người thân yêu, bạn nên tránh lấy những quyết định về tài chánh mà bạn không hiểu tường tận hay làm cho bạn cảm thấy không thoải mái. Người cố vấn tài chánh của bạn có thể giải thích cho bạn lý do về các lệ phí, và cách thức mới đề nghị phù hợp với kế hoạch tài chánh cá nhân của bạn.

            BẢNG KIỂM XOÁT: MƯỜI VIỆC PHẢI LÀM NGAY

1. Đòi hỏi từ 10 đến 12 bản sao giấy khai tử, để nộp xin bồi thường về bảo hiểm và trợ cấp An Ninh Xã Hội và để sang tên các tài sản đứng tên chung.

2. Tìm cho ra những giấy tờ quan trọng kể cả các giấy tờ bảo hiểm, các hợp đồng về thương mại, các mẫu khai thuế lợi tức, các sổ sách ngân hàng, các hồ sơ nhà binh và các thẻ hội viên; bất cứ giấy tờ gì nếu ở đây đều có thể giúp cho bạn được hưởng một trợ cấp mà bạn không biết.

3. Nếu bạn có bảo hiểm nhân thọ, thông báo cho hãng bảo hiểm để xin bồi thường, và liên lạc với sở An Sinh Xã Hội để xin trợ cấp. Nếu người phối ngẫu là cựu quân nhân, thông báo cho cơ quan Hành Chánh Cựu Quân Nhân (Veteran Adminstration) để xin trợ cấp.

4. Liên lạc với sở làm của người phối ngẫu, để thảo luận về bất cứ tiền bổng lộc nào bạn có thể lãnh, cũng như những bồi thường về bảo hiểm nhân thọ, tiền hưu bổng, và bảo hiểm tai nạn nếu có.

5. Tìm cho ra tờ chúc thư của người chết và yêu cầu luật sư của bạn bắt đầu thực hiện những điều phải làm để thi hành chúc thư đó.

6. Nếu người chết có một hộp an toàn (Safe deposit box) đứng tên riêng, cần hỏi luật sư xem bạn phải làm sao để lấy lại tất cả những gì được chứa đựng trong hộp ấy. Nên nhớ là luật lệ thay đổi tùy theo tiểu bang.

7. Nên viết thư cho các nghiệp đoàn, hiệp hội, hội ái hữu và các hội đoàn khác mà người chết là hội viên. Là hội viên của các hội này có thể giúp cho bạn được hưởng trợ cấp tử tuất (thông thường qua một bảo hiểm nhân thọ).

8. Thâu lượm tất cả các giấy tờ về các món nợ và giấy hứa trả nợ. Hỏi cơ quan hay người cho vay xem có món nợ nào được bảo hiểm miễn trả khi người mắc nợ qua đời không.

9. Bỏ tên người phối ngẫu ra khỏi tất cả các chương mục, các món đầu tư và tài sản đứng tên chung, kể cả các xe cộ ở trong nhà.

10. Hủy bỏ các thẻ tín dụng (credit card) dư thừa, hoặc đổi sang tên của bạn.

            BẢNG LIỆT KÊ CÁC MÔN CHỈ THU

LỢI TỨC CỦA BẠN                                     Hàng tháng                 Hàng năm

Lương bổng, và thù lao

Tiền lợi và lợi tức đầu tư

Hưu bổng và An Sinh Xã Hội

(của mình)

Lợi tức về tài sản người chết

Lợi tức về bất động sản

Lợi tức về dịch vụ thương mại

Các lợi tức khác

TỔNG KẾT LỢI TỨC

Bùi Hữu Thư

__________________________________________________________________

Cám Ơn Ngài

Cám Ơn Ngài

Cám ơn Ngài cho những ngày thu,
Cho đồi xanh, tím trong sương mù,
Cho hàng cây xanh, vàng, đỏ thẫm,
Cho nai vàng nhẹ bước lãng du.

Cám ơn Ngài cho những ngày đông,
Cho khí trời trong vắt lạ lùng,
Cho tuyết rơi phủ đầy muôn lối,
Trắng đồi cây, trắng cả một vùng.

Cám ơn Ngài cho những ngày xuân,
Cho cỏ xanh mơn mởn ngoài sân,
Cho ngàn hoa tưng bừng khoe sắc,
Cho muôn vật tăng sức bội phần.

Cám ơn Ngài cho những ngày hè,
Cho mưa tuôn nước chảy ngoài khe,
Cho mây trắng trời xanh cao vút,
Cho chim kêu vượn hót cả bè.

Cám ơn Ngài cho cả địa cầu,
Cho trăng sao soi sáng đêm thâu,
Cho vầng ô ban ngày sưởi ấm,
Cho bao la vũ trụ thâm sâu.

Cám ơn Ngài cho những bình minh,
Cho sưong rơi chĩu nặng trên cành,
Nắng thủy tinh chiếu ngời lóng lánh,
Ngày mới lên ngôi, vạn phúc lành.

Cám ơn Ngài cho những hoàng hôn,
Cho buồn vui len lén vào hồn,
Cho muôn nhà cơm chiều trên bếp,
Khói xanh lam bay toả ngõ thôn.

Cám ơn Ngài cho những của ăn,
Chất đầy mâm không phải nhọc nhằn,
Ngũ cốc, trái cây và tôm cá,
Chim trời bẫy và muông thú săn.

Cám ơn Ngài cho một mái nhà,
Ðỡ mưa, che nắng, chống tuyết sa,
Gia đình êm ấm, bao kỷ niệm,
Vợ chồng con cái chẳng rời xa.

Cám ơn Ngài cho những tình yêu,
Bạn bè, quyến thuộc biết bao nhiêu,
Hội đoàn, giáo xứ, hay công sở,
Nâng đỡ, ủi an, thật rất nhiều.

Cám ơn Ngài ban cho sức khỏe,
Ðã chữa lành những lúc đớn đau,
Ðã giữ gìn cho khi còn trẻ,
Ðã ủi an những lúc âu sầu.

Cám ơn Ngài đã cho tiếng nói,
U ơ từ khi mới chào đời,
Tiếng Việt ươm thơm giòng sữa mẹ,
Câu ru hời tù lúc nằm nôi.

Cám ơn Ngài biển rộng sông dài,
Ðỡ đần cho những lúc thiên tai,
Nơi non sông, quê hương cẩm tú,
Dù bao lần chinh chiến không phai.

Cám ơn Ngài ban bố Ðức Tin,
Lúc bơ vơ Ngài đã đoái nhìn,
Ðã cho vào đoàn chiên Thiên Chúa,
Theo Ngài và yêu mến hết tình.

Cám ơn Ngài cho biết nói lời,
Kết thành thơ ca tụng Chúa Trời,
Ðội ơn Ngài yêu thương nâng đỡ,
Giữ gìn trong sóng gió biển đời.

Bùi Hữu Thư

Đức Thánh Cha kêu gọi lần nữa về việc bảo vệ trái đất

Cần chống lại những thái độ ngoan cố

Vatican, ngày 16, tháng 11, 2017


 “Tôi muốn khẳng định lời kêu gọi khẩn cấp của tôi là cần tái diễn những đối thọai về phương cách chúng ta tái thiết tương lai của hành tinh của chúng ta.” Đức Thánh Cha nói trong một điệp văn được Vatican phổ biến ngày 16 tháng 11, 2017.

“Chúng ta cần một sự trao đổi có thể kết hiệp tất cả chúng ta, vì các thách đố về môi sinh chúng ta đang phải đối phó, và những nguồn gốc do con người gây ra, có liên quan và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.”

Đức Thánh Cha lập lại lời kêu gọi phải hành động của ngài trong một điện văn ngài gửi cho Ông Frank Bainimarama, Thủ Tưởng của Quần Đảo Fiji, Chủ Tịch của Phiên Họp thứ 23 của Hiệp Hội các Quốc Gia là các thành viên trong cơ cấu Đại Hội về Thay Đổi Khí Hậu (COP-23), được tổ chức tại Bonn từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11, 2017. Điện văn này đã được đọc trong phiên họp ngày 16 tháng  11.

Đức Thánh Cha Phanxicô nêu lên “bốn thái độ ngoan cố” không “trợ giúp cho các nghiên cứu chân thực và các đối thọai xây dựng về việc xây tái thiết tương lai của  trái đất.”

  • Chối bỏ
  • Thờ ơ
  • Cam chịu
  • Tin tưởng vào những giải pháp bất toàn

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các đường lối tiếp cận kinh tế và kỹ thuật rất quan trọng nhưng, “thiết yếu hơn cả và tốt đẹp hơn là cần xem xét thật cẩn thận những hậu quả về luân lý và xã hội của mô hình mới về phát triển và tiến bộ trong các giai đọan ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.” Và ngài tiếp: “….càng ngày chúng ta càng cần phải chú ý đền việc giáo dục và những lối sống dựa trên một sinh thái học hợp nhất, có thể đưa đến một viễn ảnh về nghiên cứu chân thực và đối thọai cởi mở ở nơi mà các chiều kích khác nhau của Thỏa Ước Ba Lê phải được liên kết.”

Bùi Hữu Thư

Mùa Thu Rực Rỡ Muôn Mầu

Mỗi mùa thu đến, mỗi hoàng hôn,
Rực rỡ trần gian, nức cả hồn.

Vàng, đỏ, xanh, cam khoe sắc thắm,
Ðồi, núi, cỏ, cây nhuộm sắc hồng.

Ruộng bắp, thân khô, lá úa vàng,
Trời xanh cao vút, én bay ngang.
Khí lành tinh khiết hơn mùa hạ,
Gío chiều thơm mát quyện không gian.

Từng luống hoa tươi khoe sắc mầu,
Màn sương tim tím phủ đồi nâu.
Hàng phong cao vút ven đường vắng,
Ðội mũ triều thiên, khoác áo bàọ

Ðồng cỏ reo vui gợn sóng vàng,
Gío đùa khói bếp tỏa mênh mang.
Chiều tà len lén gieo mộng đẹp,
Con qùy ca ngợi Chúa cao sang.

Hoan hô Chúa vẽ cảnh tuyệt vời,
Hào quang Chúa phủ khắp nơi nơi.
Khi mùa thu tới, hoàng hôn tới,
Mầu sắc trần gian rực sáng ngời.

Làm Cách Nào Ðể Bỏ Qua Những Dị Biệt Nhỏ Và Duy Trì Hạnh Phúc Gia Ðình

   Làm Cách Nào Ðể Bỏ Qua
Những Dị Biệt Nhỏ Và
Duy Trì Hạnh Phúc Gia Ðình


Chàng quên sinh nhật của nàng. Nàng trễ hẹn đi ăn với khách hàng quan trọng của chàng. Chàng té gẫy chân tuần lễ trước chuyến đi chơi qúy báu của hai người. Nàng dùng tiền thuế được bồi hoàn để mua bàn ghế mà không hỏi ý kiến chàng. Chẳng chóng thì chầy, người đàn ông hay đàn bà chúng ta yêu thương cũng sẽ làm cho chúng ta mất lòng. Ông chồng có thể lần lữa trong việc gắn máy lạnh mặc dầu trời nóng bức khủng khiếp. Người vợ có thể quên không bỏ đồ xấy khô cho chồng trước một chuyến công tác quan trọng cho sở.

Nếu hành vi không thay đổi (chẳng hạn một người bạn đời tiêu tiền thiếu chịu qúa mức), hay hành động làm mất lòng qúa nặng nề (chẳng hạn tiết lộ một bí mật của người bạn đời cho người khác biết), sự đau lòng có thể qúa to lớn khiến cho mối liên hệ vợ chồng bị lu mờ. Tuy nhiên đa số các nỗi buồn phiền có thể được giảm thiểu, hay xóa bỏ, nếu hai người học biết đối phó cách khác thay vì chỉ tỏ vẻ khó chịu hay giận dữ.

Sau đây là năm đề nghị của các cố vấn hôn nhân để đối phó với những sự sơ xuất không tránh được.

1. Cố Gắng Vượt Qua Giây Phút Khó Khăn: Một bà vợ đi làm, chỉ có đủ thì giờ để chở con tới chỗ giữ trẻ trước một cái hẹn quan trọng. Bà mới biết là chồng bà mượn xe bà hôm trước đã chạy hết sạch bình săng mà không đổ thêm. Bà bị trễ hẹn hôm ấy. Buổi tối hôm ấy bà chất vấn chồng: "Tại sao anh có thể vô tâm như vậy được""

Chồng bà là một bác sĩ, ông đã bị lãng trí vì một cú điện thoại khẩn cấp một bệnh nhân kêu trên điện thoại lưu động trong xe, nên đã không chú ý đến kim chỉ săng. Khi cơn giân đã nguôi bà mới ý thức rằng mình không bực mình về chuyện ông chồng làm, mà khó chịu vì nghĩ rắng ông không chú ý đến bà.

"Ða số các cặp vợ chồng không cố tình đối xử độc ác với nhau", theo bà cố vấn hôn nhân Cradock ở St. Louis. "Họ chỉ muốn lo lắng đến những nhu cầu cấp bách của họ." Những người chồng hay vợ quên không di lấy cái máy VCR ở tiệm sửa đồ điện tử hay ăn béng luôn tất cả cái bánh chocolat, không cố ý làm phật lòng bạn đời của mình. Họ chỉ đang trải qua một giai đoạn lãng trí mà thôi.

Lần sau khi bạn nghĩ rằng bạn đời của mình vô tâm, hãy cố đặt mình vào vị trí của người ấy: Có chuyện gì đang xẩy ra cho người này lúc đó" Chắc chắn là người này đã quên rằng mình là một thành phần của phương trình, và hành vi của mình có ảnh hưởng đến hai người.

2. Hãy Chỉ Nhớ Ðến Cả Ðời Người: Hàng ngày trong khi rửa chén, một bà thường ngắm một cây có hoa nở xum xuê ngoài cửa sổ nhà bếp. Bà nói: "Tôi thích cái cây này lắm, lá của nó bay phất phơ trong gió như những cánh bướm." Khi chồng bà bắt đầu tiả cắt các bụi cây, bà dặn dò ông kỹ lưỡng là không được đụng đến cái cây bà ưa thích.

Nhưng khi bà đi chợ về thì cái cây đó không còn nữa. "Anh phải chặt nó đi." Chồng bà cho hay: "Trông nó thật kỳ cục sau khi anh tiả xén." Bà tỏ ra hết sức giận dữ, bất kể đến lời giải thích của ông. Bà nói: "Tôi cứ suy nghĩ hoài, tại sao ông chồng tôi không giữ lời hứa" Ông ấy không biết là tôi qúy cái cây ấy biết là bao ư""

Sau nhiều ngày dằn vặt làm cho cả hai người thật khổ sở, bà tự buộc cho mình phải ngừng lại để suy nghĩ. "Tôi đã để cho sự buồn phiền của tôi chi phối tôi và hôn nhân của tôi, và nếu đây là điều tệ hại nhất chồng tôi đã làm thì tôi là người may mắn nhất trên đời. Ông ấy đã vô tình có một giờ, còn tôi lại để cho nó biến thành sự vô tình của cả một đời người."

Biết hướng về tương lai là một điều rất khó làm trong hôn nhân, vì chúng ta không có thời gian và không gian để giúp cho sự buồn phiền nguội dần và tan biến đi. Một sự thất hứa hôm nay sẽ cộng thêm với những số tiền được rút ra ở ngân hàng bằng tấm thẻ plastic. Và nhiều tầng lớp bực bội chồng chất lên ngày nọ qua ngày kia.

Ðể tránh không bị chết đuối trong những nỗi buồn sầu xưa cũ, nên chỉ chú ý đến những chuyện bực mình mới nhất, giải quyết chúng thật nhanh chóng ngay khi chúng xẩy tới, và tránh cho chạy lại cái điã cũ để cằn nhằn trách móc những chuyện ngày xưa. Nếu có thể nên làm một điều gì cho người bạn đời của mình vui lên, như đưa đi ăn tiệm, hay tặng một bó hoa để đền bù cho sự quên lãng ngày sinh nhật chẳng hạn.

3. Tìm Những Lối Thoát Mới: Ðôi khi cần có óc khôi hài để chấp nhận những thiếu sót của người khác. Một bà có tật không đóng các cửa bà mở ra trong nhà năm này qua năm khác làm cho chồng bà hết sức bực mình. Ông than phiền: "Mỗi đêm tôi thức giậy để vào phòng tắm là tôi cứ đụng đầu vào cánh cửa tủ nhà tôi quên đóng." Sau khi yêu cầu vợ đóng cửa và cằn nhằn vợ nhiều lần, ông đành chịu thua, không muốn tìm cách sửa dổi bà xã nữa. Ông nói: "Ðây chỉ là một cái tật nhỏ tạo nên cái cá tánh đặc biệt của bà ấy." Bây giờ ông chỉ cười thầm, và bước vào phòng tắm với hay tay giang ra để tránh đụng đầu.

4. Tìm Kiếm Các Giải Pháp Khác: Qua 20 năm sống chung một cặp vợ chồng vẫn cãi cọ nhau về vụ ai phải làm việc gì trong nhà. Khi họ dọn đến một căn nhà to hơn, bà vợ cần sự giúp đỡ tích cực hơn của chồng, do đó họ thoả thuận là bà vợ sẽ đi chợ nấu ăn, trong khi chồng sẽ hút bụi mỗi cuối tuần.

Ông ta chỉ giữ được bổn phận một thời gian, rồi ông quên làm nhiều tuần. Bà vợ than phiền, rồi họ ngồi xuống nói chuyện. Ông chồng làm trở lại được vài tuần rồi vẫn chứng nào tật ấy. Họ lại ngồi xuống nói chuyện nhưng cũng chẳng thay đổi gì cả. Bà vợ càng ngày càng hận ông ta.

Nhiều cặp rơi vào lỗi lầm là cứ tìm cách giải quyết vấn đề theo cùng một kiểu cách xưa cũ. "Mỗi khi giải pháp cũ không ứng dụng thì vấn đề lại trở nên trầm trọng hơn. Người vợ có thể kết án ông chồng là không thương yêu mình vì không giữ lời. Người chồng lại tiếp tục nghĩ rằng bà vợ chỉ muốn chỉ huy mình và từ chối không chịu nhường nửa bước. Cả hai có thể càng ngày càng trở nên cau có gắt gỏng. Ðây y như một trái cầu bằng tuyết tròn lăn xuống dốc, vấn đề càng ngày càng to lớn hơn, và có mãnh lực tàn phá nhiều hơn.

Trong trường hợp này, các cặp vợ chồng phải tạo nên những giải pháp dung hoà có thể được cả hai bên chấp nhận. Trong trường hợp trên họ có thể đánh đổi công việc làm, để cho người vợ hút bụi và người chồng đi chợ. Cuối cùng họ đã chọn một giả pháp khác: ông ta chỉ hút bụi hai tuần một lần, vẫn nhiều hơn ông mong muốn, nhưng ít hơn con số bà vợ muốn. Bà nói: "Tôi trở nên dễ chấp nhận hơn khi ông ta quên. Tôi không để cho điều này khiến cho chúng tôi khởi sự thế chiến thứ ba." Nhưng ông ấy cũng bắt dầu biêt giữ lời khá hơn trước."

5. Tìm Lại Tình Cảm Phút Ban Ðầu: Sau 20 năm hải hành trên các thương thuyền khắp thế giới, một viên thuyền trưởng về hưu ở Maryland. Ông nói: "Ngay khi tôi có dư thì giờ hơn, tôi thương yêu vợ tôi như thuở ban đầụ Tôi muốn đưa bà ấy đi ăn tiệm, đi nghỉ cuối tuần xa nhà, để bù lại những năm tháng tôi xa nhà." Nhưng bà vợ đã quen với lối sống một mình, và đã có công việc nấu ăn tại gia cho khách hàng đặt mua và các việc tình nguyện khác. Than phiền rắng một người chồng hay vợ không chú ý, không lãng mạn, không yêu chiều như xưa là điều thông thường xảy ra trong các hôn nhân. Thường các bà vợ cảm thấy bị quên lãng, và muốn có những sự chú ý nhỏ nhặt như một lời khen, một bó hoa, để chứng tỏ rằng người chồng vẫn còn thương yêu. Các ông chồng cũng vậy, có thể mong muốn được gần gũi vợ một cách lãng mạn hơn.

Ðàn ông thường coi những cử chỉ âu yếm của vợ là sự thường tình, nhưng khi những cử chỉ này không còn nữa thì họ lại cảm thấy thiếu thốn. Theo lời đề nghị của bạn bè, ông thuyền trưởng quyết định tán bà vợ y như đã làm khi xưa. Vào buổi tối khi ông biết bà về nhà mệt mỏi sau khi phải đãi ăn cho một bữa tiệc lớn, ông đốt lửa trong lò sưởi, và đón bà ở cửa với một ly rươu vang. Sau khi tìm hiểu thời khóa biểu của bà qua người phụ tá của bà, ông chuẩn bị một cuối tuần lãng mạn tại một khách sạn gần bờ biển, và gửi thiệp chính thức mời bà tham dự. Hai người này bây giờ đã có thể mô tả họ là hai kẻ lúc nào cũng đang hưởng trăng mật.

Ngay cả trong các hôn nhân dài lâu, những cử chỉ yêu thương và lãng mạn vẫn co thể giữ cho ngọn lửa tình yêu nóng bỏng. Hãy khen nhau nhiều hơn. Cho chồng biết mình vẫn hằng yêu mến khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng. Cho bà vợ biết mình yêu tiếng cưòi của nàng. Nếu đời sống của bạn bị ràng buộc bởi những công việc nhà, và giữ con, nên có những cái hẹn cho riêng hai người mà thôi. Một vài lời giản dị viết trên mảnh giấy để đầu giường: "Anh luôn luôn nghĩ đến em." hay "Em ước muốn được ở bên anh lúc này" có thể làm cho một ngày của cả hai người vui tươi lên.

Với một chút cố gắng, những nỗi buồn phiền nhỏ nhặt khó tránh trong mọi mối liên hệ tình cảm có thể được bỏ qua một bên. Và rồi cả hai vợ chồng có thể tập trung vào những gì làm cho họ vui sướng khi gần nhau, thay vì chỉ chú ý đến những bất bình do hôn nhân đem lại.

Chiếc Lá Cuối Cùng

Chiếc Lá Cuối Cùng


Thu chết đông sang,
Một chiếc lá vàng,
Trên cành thở than.
Chiếc lá cuối cùng,
Úa mầu thời gian.

Lá như lủi thủi,
Trên cây trơ trụi,
Chẳng nỡ lìa cây,
Bám cánh tay gầy.

Lòng còn nhớ mãi,
Chuyện người con gái,
Nằm trên giường bệnh,
Sáng ngày đếm lá,
Lá rơi thở dài.

Chỉ còn một chiếc,
Trở nên bất diệt,
Qua bàn tay khéo,
Hoạ sĩ vẽ treo.

Vì lá không rơi,
Nên nàng ham sống.
Một buổi đẹp trời,
Hân hoan dệt mộng.

Chúa hỡi vì sao?
Chúa chẳng đoái hoài?
Không thương ban trao,
Tình Ngài chí aí?

Ơn Chúa giúp bao,
Nhiêu kẻ lạc loài?
Qua cơn bĩ cực,
Tới hồi thái lai.

Bùi Hữu Thư 

Quà tặng Của Tình Yêu (The Gift of Love)

Quà tặng Của Tình Yêu (The Gift of Love)
________________________________________

Ai đo được tình yêu?
Ôi quà tặng mỹ miều.
Dù tiền muôn chẳng thiếu,
Mua chẳng được bao nhiêu.

Vì chưng quà tặng này, 
Chỉ thể hiện mỗi ngày, 
Mỗi giờ và mỗi phút, 
Qua hành động mỗi giây.

Thời giờ cho trẻ con, 
Hướng dẫn cho vuông tròn, 
Ngợi khen và nâng đỡ,
Trau dồi thêm sắt son.

Những bàn tay gửi trao, 
Với trìu mến ngọt ngào, 
Làm vui lòng người khác, 
Quà vô giá biết bao?

Thương sót và cảm thông, 
Kẻ tàn tật khốn cùng, 
Người gìa nua yếu đuối, 
Món quà qúy vô chung.

Khuyến khích và ủi an, 
Với tình yêu chứa chan, 
Giãi bầy lòng thương mến, 
Bằng lời nói dịu dàng.

Những cử chỉ thân thương, 
Qúy giá hơn kim cương, 
Hơn bạc vàng, ngọc thạch, 
Sáng rực rỡ lạ thường.

Khi chúng ta cầm tay, 
Một kẻ lạ mỗi ngày, 
Mỗi lần ta qùy gối, 
Cầu xin, Chúa đến ngay.

Chạm đến trái tim người, 
Làm đời họ thêm tươi.
Chút tình ta sưởi ấm, 
Ðem cho họ tiếng cười.

Những hành động thương yêu, 
Là quà, Chúa ban nhiều, 
Cho tình Ngài tỏa rộng, 
Người người bớt cô liêu.

Tình Ngài, ôi vô gía, 
Không gì sánh cho bằng. 
Tình Ngài khi chia sớt, 
Mỗi ngày thêm gia tăng.

Bùi Hữu Thư

Tuổi Già

Tuổi Già


Khi chúng ta trọng tuổi,
Đừng ân hận điều chi,
Và không hề tiếc nuối,
Tiến bước không sợ gì.

Vẻ đẹp trong tuổi già,
Là đẹp trong tim ta,
Là đẹp cùng thân xác,
Tử thần phải tránh xa.

Cái đẹp khi về già,
Là giúp đỡ người ta,
Khi lâm cơn hoạn nạn,
Với tấm lòng vị tha.

Tuổi già mang vẻ đẹp,
Là già nhưng lạc quan.
Kỷ niệm không kín khép,
Tóc bạc, lòng hân hoan.

Tuổi già đẹp bao nhiêu,
Khi chan chứa tình yêu,
Cho đi không nhận lại,
Trần gian sẽ vui nhiều.

Tuổi già đẹp biết bao,
Khi hy vọng dạt dào,
Bình an khi nằm ngủ,
Có chết cũng chẳng sao.

.

Bùi Hữu Thư

Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện trong năm phút cho các nhà cầm quyền

Tại Tư Dinh Santa Marta Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện trong năm phút cho các nhà cầm quyền

‘Không cầu nguyện cho các nhà cầm quyền là có tội’

Vatican ngày 18, tháng 9, 2017. Trong Thánh Lễ sáng nay 18 tháng 9, 2017, tại tư dinh Santa Marta Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi người hãy bỏ ra 5 phút hôm nay để cầu nguyện cho các nhà cầm quyền. Ngài lưu ý: “Không cầu nguyện cho các nhà cầm quyền là có tội.”

Theo Radio Vatican, trong bài giảng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến bài đọc hôm nay, khi Thánh Phaolô khuyên dùng “lời nguyện khẩn cầu… cho các vua chúa và những kẻ nắm giữ các vị thế cao trọng” (1 Timôtê 2:1-8) và khi một viên đại đội trưởng Rôma khẩn cầu Chúa Giêsu chữa lành cho người nô lệ của ông (Luca 7:1-10).

Ngài nói, viên đại đội trưởng kia, “cảm thấy mình cần phải cầu nguyện”, bởi vì “ông ta ý thức rằng mình không làm chủ được tất cả mọi sự.” Trái lại, kẻ nào “không cầu nguyện, thì khép kín mình trong sự tự kỷ hay trong phe phái của mình, trong vòng đai này, hắn không thể nào thóat ra; hắn là người tự bao kín lấy mình.”

Một nhà cầm quyền cần phải có “ý thức tùng phục”, phải nhớ rằng “vẫn có những kẻ có nhiều quyền hành hơn mình. Ai là người nhiều quyền hành hơn nhà cầm quyền? Những ai trao ban cho hắn quyền hành và Thiên Chúa, từ nơi Người, các quyền lực đến qua dân Người. Khi một nhà cầm quyền ý thức biết phục tùng, thì sẽ biết cần phải cầu nguyện.”

Đức Thánh Cha tiếp, lời cầu của nhà cầm quyền là “lời cầu xin cho lợi ích chung của những người được trao cho mình coi sóc.” Ngài khuyên những ai không tin điều này: “nếu bạn không cầu nguyện thì hãy tự vấn lương tâm của mình… hãy tìm đến những kẻ khôn ngoan trong dân chúng… nhưng đừng bao giờ chỉ biết cô lập hóa trong một nhóm nhỏ hay phe phái của mình.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Và dân chúng cũng phải cầu nguyện cho tất cả mọi nhà cầm quyến, bất kể là ai. Không nên phản đối: ‘Tôi không bầu cho hắn.. mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.” Không được, chúng ta không thể để kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, chúng ta phải đồng hành với hắn trong lời cầu nguyện. Các Kitô hữu phải cầu nguyện cho các nhà cầm quyền.” Nhưng ‘Thưa cha, làm sao con có thể cầu nguyện cho một người đã làm biết bao điều sai trái?’ ‘Hắn còn có những nhu cầu lớn lao hơn. Cầu cho nhà cầm quyền và làm việc đền tội thay cho hắn.’”

Đức Thánh Cha kết luận: “Tôi xin các bạn một đặc ân, tôi xin các bạn hôm nay hãy dành ra 5 phút, không cần nhiều hơn. Nếu người ấy là người cầm quyền, hãy để cho hắn tự hỏi mình: “Tôi có cầu nguyện cho người ban cho tôi quyền hành qua trung gian của dân chúng không?.. Còn nếu mình không phải là nhà cầm quyền, ‘Tôi có phải cầu nguyện cho tất cả mọi nhà cầm quyền không” Khi bạn xét mình để đi xưng tội, nếu bạn thấy mình chưa cầu nguyện cho nhà cầm quyền, xin hãy mang điều này đến tòa giải tội, vì không cầu nguyện cho nhà cầm quyền chính là có tội.”

Đức Giám Mục thành lập hai giáo họ truyền giáo mới

Giáo họ truyền giáo Việt nam được thành lập

Giáo Họ Đức Mẹ La Vang sẽ phục vụ cho cộng đồng Việt Nam tại Chantilly

ELIZABET H A. ELLIOTT (Arlington Catholic Herald)

Cộng Đồng Công Giáo Đức Mẹ La Vang được Đức Giám Mục Michael F. Burbidge thành lập như một giáo họ truyền giáo của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington trong một Thánh Lễ tại Nhà Thờ Thánh Veronica, ở Chantilly ngày 3 tháng 9.

Sau khi chào mừng cộng đoàn, Đức Giám Mục Burbidge đọc nghị định chính thức, và đã được toàn thể cộng đoàn hoan hô vang dội.

Nghi định được trích dẫn như sau: “Vì thế, tôi Michael F. Burbidge, Giám Mục Giáo Phận Arlington, sau khi đã suy niệm và cầu nguyện kỹ lưỡng, và tuân theo các quy luật của Bộ Giáo Luật, tuyên bố thành lập và tạo dựng Giáo Họ Truyền Giáo Đức Mẹ La Vang nằm trong Giáo Xứ Thể Nhân Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong Giáo Phận Arlington.”
Đức Giám Mục nói về giáo điểm truyền giáo vào lúc khởi đầu của bài giảng của ngài.

Đức Giám Mục Burbidge nói: “Danh hiệu này nói lên nghe rất hay (Giáo Họ Truyền Giáo Đức Mẹ La Vang). Tôi biết rằng cho tới hôm nay, đã rất nhiều năm tháng qua các bạn đã mong đợi, và các bạn đã bầy tỏ một sự nhẫn nại và kiên trì, trông cậy và nhiệt thành, và tôi hết sức tri ân các bạn như một quà tặng cho Giáo Hội chúng ta.”

Niềm hân hoan về tin vui này đã làm cho toàn thể nhà thờ nức tiếng hoan hô, với nhiều lời ca ngợi vang dội khắp nơi.
Ông Đinh Quốc Thịnh nói: “Đây là điều tốt đẹp nhất chưa từng xẩy đến cho cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy nhiều lần và cuối cùng thì hai năm qua đã làm được một bước tiến nhẩy vọt. Tôi nghĩ rằng đây là điều khiến cho hôm nay là một ngày trọng đại của chúng tôi.”

Lan Nguyễn, người đại diện cộng đồng trong Ủy Ban Đa Văn Hóa của Giáo Phận nói: “Đây là niềm vui lớn lao cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng sẽ không làm cho Đức Giám Mục Burbidge thất vọng. Chúng tôi cảm thấy được ban phước lành và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có một cộng đồng tuyệt hảo trong Chúa.”

Châu Trần, một người trẻ trong cộng đồng nói: “Chúng tôi đã dốc hết toàn lực để làm cho cộng đồng trở thành một giáo họ truyền giáo, và tất cả mọi người đều hân hoan về thành quả của nỗ lực của họ.”

Nhiều năm qua, các gia đình tại vùng Chantilly và phụ cận đã phải lái xe ít nhất cũng 90 phút để có thể tham dự Thánh Lễ Việt Nam tại Arlington. Năm 2006, họ đã có thể dâng một Thánh lễ tiếng Việt tại nhà thờ Thánh Thomas à Becket Church ở Reston. Linh mục Thomas P. Ferguson, Tổng Đại Diện Giáo Phận, và là cha xứ của Giáo Xứ Good Shepherd Church tại Alexandria, là cha xứ của giáo xứ Reston lúc bấy giờ.

Ngài nói, đó là một điểm son trong lịch sử giáo phận khi cố Giám Mục Arlington là Đức Cha Thomas J. Welsh đã đón chào các người tị nạn Việt Nam trong thập niên 1970 và đã cố gắng đáp ứng những nhu cầu tâm linh của họ.

Khi cộng đoàn tiên khởi với 30 gia đình trong vùng Chantilly bành trướng lớn hơn khả năng của nhà thờ St. Thomas à Becket, họ đã di chuyển tới địa điểm hiện nay tại nhà thờ St. Veronica Church vào năm 2011.

Cha Ferguson nói: “Giờ đây, với việc thiết lập giáo họ truyền giáo như một cộng đồng Công Giáo Việt Nam, giáo họ sẽ phục vụ đắc lực hơn các nhu cầu của giáo dân.”
Ngài nói: “Việc thành lập giáo họ là giai đọan chuyển tiếp trong đời sống của một cộng đoàn và là một thời kỳ trung gian trong thể thức để có thể trở thành một giáo xứ mới.”

Linh mục Phó Quốc Luân, cha phó giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington sẽ đặc trách chăm lo cho giáo họ mới.

Cha Luân nói: “Chúng tôi rất vui mừng vì việc này đã xẩy ra, tuy nhiên hãy còn rất nhiều việc mục vụ phải lo cho cộng đoàn. Chúng tôi muốn thành lập nhiều chương trình cho giới trè. Tôi muốn có mặt tại đây nhiều hơn cho giáo dân vùng Chantilly.” Cha Luân phải lái xe từ Arlington tới Chantilly mỗi khi có sinh họat tại đây.

Giáo Họ Đức Mẹ La Vang đã có 422 gia đình ghi danh, có các lớp giáo lý, một giờ Thánh hàng tháng, ba ca đoàn, một Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, một Hiệp Sĩ Đoàn, một Phong Trào Cursillo, một Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và một Trường Việt Ngữ.

Bà Corinne Monogue, Giám đốc Mục Vụ Đa Văn Hóa của giáo phận nói: “Việc trở thành một giáo họ truyền giáo đã có thể thành tựu là nhờ nền tảng vững mạnh của các gia đình Công Giáo tại đây, và sự yểm trợ của các giáo dân thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người đã khởi xướng cộng đồng này.

Bà nói: “Họ đã bành trướng quá nhanh chóng, và là gương mẫu chứng tỏ rằng nhờ đức tin, lời cầu nguyện và lòng kiên nhẫn, họ đã có thể phát triển từ 30 gia đình thành một giáo điểm truyền giáo chính thức như một cộng đồng Công Giáo.”

“Đây là một chứng tá cho đức tin vững mạnh và lòng sốt mến của họ đối với giáo huấn của Chúa Kitô.”

Subscribe to this RSS feed