on

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu,

con tin thật Chúa đang ngự thật trong Phép Mình Thánh,

con kính mến Chúa trên hết mọi sự,

và ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con.

Bởi vì bây giờ con không thể rước lấy Chúa cách thực sự,

nên xin Chúa ít là ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng.

con xin kính cẩn ôm lấy, và xin hoàn toàn kết hiệp với Chúa, 

chẳng khác gì như đang được Chúa ngự thật trong lòng,

xin Chúa đừng để con bao giờ lìa xa khỏi Chúa. Amen

 

ACT of SPIRITUAL COMMUNION

My Jesus, 

I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment receive You sacramentally,

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

and unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. Amen.