Lời Tuyên Hứa

on .

1. Theo Luật Sống Huynh đoàn, để được tháp nhập vào Dòng Đa Minh, các phần tử phải có lời tuyên hứa công khai trước mặt Thiên Chúa và đại diện Dòng ( Luật Chung số 14). Tuyên hứa nói chung là cam kết với Thiên Chúa trong ý thức và tự do sẽ thực hiện điều nào đó tốt hơn và có thể làm được (giáo luật số 1191). Đây là một hành vi thuộc nhân đức thờ phượng, nên khi ai đã tuyên hứa, họ có bổn phận phải chu toàn.

2. Lời tuyên hứa của người giáo dân Đa Minh là cam kêt sẽ tuân giữ kỷ luật mà Luật Sống Huynh đoàn đã quy định. Khác với lời tuyên khấn của các tu sĩ là cam kêt giữa ba lời khuyên Phúc âm: vâng lời, thanh bần, thanh khiết, lời tuyên hứa của người giáo dân Đa Minh là chỉ hứa tuân giữ kỷ luật của Huynh đoàn. Họ vẫn sống trong môi trường, nghề nghiệp của mình và hcu toàn bổn phận và trách nhiệm của người tín hữu trong gia đình và xã hội.

3. Tinh thần của các thành viên khi tuân giữ lời tuyên hứa trong Huynh đoàn là vì mộ mến chu toàn nghĩa vụ của mình như con cái được sủng ái chứ không như người đầy tớ mang ách lề luật (Luật Chung, tuyên cáo số 2). Ngay từ khi thành lập Dòng, thánh Đa Minh muốn huấn luyện cho các phần tử trong gia đình Ngài biết tuân giữ kỷ luật như những con cái biết mộ mến và tự nguyện thi hành kỷ luật, và kỷ luật là phương thế giúp chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa để có thể đạt đến giới luật cao trọng nhất là Đức Ái. Ngài không muốn con cái Ngài tuân giữ lề luật như người nô lệ mang ách nặng nề. Bởi vậy Luật Sống xác định những điều lỗi kỷ luật tự nó không thành tội (Luật Chung, tuyên cáo số 2).

4. Qua việc tuyên hứa tuân giữ kỷ luật Huynh đoàn, người giáo dân Đa Minh được thuộc về Thiên Chúa các trọn vẹn hơn trong bậc sống mình. Lời tuyên hứa, như đã nói trên, là một hành vi thuộc nhân đức thờ phượng. Khi tuyên hứa với Chúa là ta tự buộc mình làm một công việc trước đây không buộc làm để nói lên chúng ta yêu mến Chúa hơn, để thực hiện ơn gọi nên thánh mà ta có từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. Do đó các việc lành ta làm được tăng thêm công trạng, thêm giá trị trước mặt Chúa.

5. Nhờ việc tuyên hứa, mỗi thành viên được trở nên phần tử chính thức của đại gia đình Đa Minh. Gia đình Đa Minh gồm nhiều thành phần: anh em tu sĩ tư giáo và trợ sĩ, các chị em đan tu và nữ tu, các thành viên tu hội đời, các Huynh đoàn giáo sĩ và giáo dân (Hiến pháp Nền tảng số 1, 9). Tất cả cùng theo một tinh thần và đoàn sủng của Dòng, được tháp nhập vào Dòng bằng lời khấn hứa. Sau khi tuyên hứa, vị Đoàn Trưởng sẽ thay mặt Dòng công bố họ trở nên phần tử thực thụ của Dòng. Từ đó họ được tham dự vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng viêc học hoành, cầu nguyện và giảng thuyết theo hoàn cảnh của người giáo dân (Luật Chung số 4). Mỗi thành viên có nhiệm vụ hiệp thông, chia sẻ trách nhiệm tông đồ với Giáo hội nói chung và anh chị em Dòng nói riêng, thực hiện sứ vụ tông đồ mở mang nước Chúa theo hoàn cảnh, khả năng và môi trường mình sống. Ngoài ra, họ còn được hiệp thông với di sản thiêng liêng của Dòng, được chia sẻ mọi ơn ích, công đức trong kho tàng thiêng liêng của Dòng và được thông công trong mọi việc lành, hy sinh, cầu nguyện của toàn thể anh chị em đại gia đình Đa Minh.

6. Lời tuyên hứa của người giáo dân Đa Minh thuộc về dòng Thuyết giáo là Dòng trực thuộc Tòa thánh, nên Luật sống của Huynh đoàn cũng được tòa thánh chấp nhận; mội khi có sự sửa đỗi, phải được Tòa thánh chuẩn y. Do đó cơ cấu tổ chức và điều hành phải thực thực hiện theo đúng luật mới có giá trị pháp lý và lời tuyên hứa của Huynh đoàn chỉ thành sự khi có vị Đại diện hợp pháp nhân danh Dòng chấp thuận.

7. Được gia nhập vào Huynh đoàn giáo dân Đa Minh là một hồng ân Chúa ban để mời gọi ta thăng tiến đời sống Kitô hữu của mình theo tinh thần và đoàn sủng Đa Minh. Nhờ lời tuyên hứa, chúng ta tự nguyện tuân giữ một số kỷ luật Dòng đã quy định để biểu lộ lòng chúng ta muốn tôn kính yêu mến Chúa hơn, muốn hiến dâng đời mình để làm vinh danh Chúa hơn. Từ đó các việc lành chúng ta làm có giá trị và công trạng hơn trước mặt Chúa. Chúng ta được tháp nhập vào trong một đại gia đình thánh thiện đã có từ hơn 8 thế kỷ nay gồm đủ mọi thành phần từ giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, với những di sản thiêng liêng cao quý, những kinh nghiệm hoạt động phong phú, hào hùng để lãnh nhận sứ mạng rao giảng Tin mừng khắp mọi nơi, cho mọi dân tộc.