Thánh Lễ Nhậm Chức Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P.

  • 14 November 2016 |
  • Published in Video

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P.

Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 vào lúc 11 giờ sáng, Đức Cha Paul S. Loverde, Giám Mục Giáo Phận Arlington Virginia đến Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chủ tọa Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Lễ Nhậm Chức của Cha Tân Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm, O.P. Trong Thánh Lễ, có sự hiện diện của Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Đaminh hải ngoại Thánh Vinh-Sơn Liêm Phêrô Phạm Hương, O.P., quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, các ca đoàn, các ban ngành đoàn thể và quý khách.

Kính mời quý vị đón xem video đã được thâu lại trong Thánh Lễ Nhậm Chức dưới đây.

Đọc thêm...
Subscribe to this RSS feed