×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Đêm Canh Thức Diễn Nguyện Thánh Ca

  • 25 July 2016 |
  • Published in Video

Đêm Canh Thức & Hội Diễn Thánh Ca Lòng Chúa Thương Xót & Mẹ La-Vang 2016.

Vào tối ngày 22, Tháng 7, 2016, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia, đã được hân hạnh đón tiếp Quý Cha, Quý Sơ, Quý Quan Khách và Quý Cộng Đoàn Dân Chúa đến dự Thánh Lễ và Diễn Nguyện Thánh Ca Đêm Canh Thức Đại Hội Đức Mẹ Lavang, Kỷ Niệm Mười Năm Thành Lập Nguyện Đường Lavang, tại Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, District of Columbia, do Liên Đoàn Công Giáo Miền Trung Đông, Hoa Kỳ, tổ chức.

Kính mời quý vị đón xem những video đã được thâu lại trong Đêm Canh Thức dưới đây.

Đọc thêm...
Subscribe to this RSS feed