×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Chương Trình Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX

Chương Trình Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chủ đề : Muối Và Ánh Sáng

Thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019

 • 8:00AM – 9:00AM: Thánh Lễ (khai mạc)
  • Chủ tế: Cha Giuse Đặng Quốc An, O.P
  • Giảng lễ: Cha Vincente Lê Quốc Hưng, O.P
 • 9:00AM– 9:30AM: Điểm tâm (coffee break)
 • 9:30AM – 12:00PM: Thuyết trình & Hội thảo I: “Những Hạt Muối Ân Tình Trong Hành Trình 40 Năm Của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Arlington VA
  • Thuyết trình: Cha Giuse Đinh Văn Nghị, O.P
  • Sinh hoạt giới trẻ ngoài trời (song song với hội thảo)
 • 12:00PM – 2:00PM: Ăn trưa (lunch break)
 • 2:00PM – 4:30PM Thuyết trình & Hội thảo II: “Hãy Chiếu Giãi Ánh Sáng Trước Mặt Thiên Hạ
  • Thuyết trình: Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy
  • Sinh hoạt giới trẻ ngoài trời (song song với hội thảo)
 • 5:00PM – 6:00PM: Thánh Lễ
  • Chủ tế: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P
  • Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P
  • *Lưu ý: Thánh lễ này thay cho thánh lễ 6 giờ chiều thứ Bảy
 • 7:00PM- 9:30PM Hội Diễn Văn Nghệ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA - 915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204

Chúa Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019

 • 7:00AM – 8:00AM: Thánh Lễ
  • Chủ tế và Giảng lễ:Cha Giuse Vũ Minh Tiến, O.P
 • 11:00AM – 12:30AM: Thánh Lễ Đại Trào
  • Chủ tế và Giảng lễ: Đức Giám Mục Michael Francis Burbidge
  • Nghi thức Nhận chức của cha sở mới trong thánh lễ.
  • *Lưu ý: Thánh lễ Đại Trào thay cho thánh lễ 9:30 giờ sáng & 12 giờ trưa.
 • 12:30PM – 3:00PM: Tiệc liên hoan và văn nghệ ngoài trời liền ngay sau Thánh lễ
 • 3:00 PM - 3:30 PM: - Xổ số raffle
 • 7:00PM – 8:00PM: Thánh Lễ
  • Chủ tế và Giảng lễ: Cha Giuse Ngô Văn Thích, O.P
Subscribe to this RSS feed