Lời Cảm Ơn Về Tiệc Gây Quỹ Ngày 14 Tháng 9, 2018

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin chân thành cảm ơn cha xứ, quí cha, quí hội đoàn của Giáo Xứ, quí ông bà và anh chị em đã ủng hộ cho tiệc gây quỹ của Giáo Họ ngày 14 tháng 9 vừa qua. Nhờ sự trợ giúp của các hội đoàn và nhiều người, đông đảo quan khách đã tham dự tối đó và chúng con nhận được nhiều lời khen về việc tổ chức từ các vị khách.

Tất nhiên chúng con không quên tạ ơn Chúa đã cho Giáo Họ có nhiều thiện nguyện viên cộng tác, có các ân nhân ủng hộ, được thời tiết thuận hòa, và mọi sự diễn ra tốt đẹp. Theo báo cáo của ban tài chánh, số tiền có được sau buổi tiệc là $62,627.05 (trong đó có $4,000.00 tiền cam kết, chưa đưa).

Xin Chúa tiếp tục chúa lành cho Giáo Họ và xin mọi người tiếp tục ủng hộ chúng con. Trong buổi tiệc cha xứ có nhắc lại là Giáo Họ là người con của Giáo Xứ, vì vậy sự tương trợ lẫn nhau là điều tự nhiên. Ước mơ của các cha là làm sao Giáo Họ sớm xây được nhà thờ, để đáp ứng nhu cầu không phải chỉ của những thành viên hiện thời trong Giáo Họ thôi, nhưng còn giúp được cho những nhu cầu của Giáo Xứ.

Lm. Phó Quốc Luân, O.P.

Cha phó/Đặc trách Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

 

back to top