Quyên Tiền Lần 2

  • 23 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Bảy (29/4) và Chúa Nhật (30/4) tới, có cuộc quyên tiền lần 2 cho công cuộc Truyền Giáo trong Ðịa Phận.

 

back to top