Tin Giáo Xứ

Thơ Ca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải nhỏ bé lại thì mới nghe được tiếng Chúa.”

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải nhỏ bé lại thì mới nghe được tiếng Chúa.”

Vatican, ngày 23/6/2017: Trong Thánh Lễ buổi sáng ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta phải nhỏ bé lại thì mới nghe được tiếng Chúa.” Ngài nói: Thánh Tâm Chúa…
Đức Thánh Cha đi thằm viếng mộ của hai linh mục tại Mantoue và Barbiana

Đức Thánh Cha đi thằm viếng mộ của hai linh mục tại Mantoue và Barbiana

Đức Thánh Cha đi thằm viếng mộ của hai linh mục tại Mantoue và Barbiana Don Mazzolari, linh mục  của…
Đằng sau thù hận và bạo tàn là một trái tim không được yêu thương.

Đằng sau thù hận và bạo tàn là một trái tim không được yêu thương.

Ngày 14/6/2017: VATICAN CITY (CNS) – Đức Thánh Cha nói trong buổi yết kiến chung: Bạo tàn và thù hận…
Đức Thánh Cha khen ngợi ‘thiên tài’ và sự bình đẳng về phẩm giá của phụ nữ

Đức Thánh Cha khen ngợi ‘thiên tài’ và sự bình đẳng về phẩm giá của phụ nữ

Vai trò của phụ nữ trong việc giáo dục để tiến tới tình huynh đệ trên hoàn vũ’ là chủ…