Tin Giáo Xứ

Thơ Ca

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha đi thằm viếng mộ của hai linh mục tại Mantoue và Barbiana

Đức Thánh Cha đi thằm viếng mộ của hai linh mục tại Mantoue và Barbiana

Đức Thánh Cha đi thằm viếng mộ của hai linh mục tại Mantoue và Barbiana Don Mazzolari, linh mục  của Lòng Thương Xót Ngày 20/6/2017: Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố: “Don Mazzolari…
Đằng sau thù hận và bạo tàn là một trái tim không được yêu thương.

Đằng sau thù hận và bạo tàn là một trái tim không được yêu thương.

Ngày 14/6/2017: VATICAN CITY (CNS) – Đức Thánh Cha nói trong buổi yết kiến chung: Bạo tàn và thù hận…
Đức Thánh Cha khen ngợi ‘thiên tài’ và sự bình đẳng về phẩm giá của phụ nữ

Đức Thánh Cha khen ngợi ‘thiên tài’ và sự bình đẳng về phẩm giá của phụ nữ

Vai trò của phụ nữ trong việc giáo dục để tiến tới tình huynh đệ trên hoàn vũ’ là chủ…
Của cải không phải là đề dành cho ta mà là để ban tặng cho kẻ khác

Của cải không phải là đề dành cho ta mà là để ban tặng cho kẻ khác

Đức Thánh Cha gập gỡ những người túng thiếu nhất tại giáo xứ San Pier Damiani 22 tháng 5, 2017…