Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha Ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lúc 12:00g trưa hôm nay ngày 15/8, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu và khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh,…
Đọc thêm...

Góc Nhìn Mục Vụ - Những Phép Lạ Nhờ Lời Cầu Bầu Của Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam Được Tòa Thánh Công Nhận

Những Phép Lạ được trình bày sau đây không phải do mỗi cá nhân từng vị Thánh Tử Ðạo đã làm, nhưng là khi giáo dân, Việt Nam cũng như ngoại quốc, cầu khẩn, họ cầu một cách tổng quát: "Vì công nghiệp các Thánh Tử Ðạo Việt Nam" hay…
Đọc thêm...