Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 17-23 Tháng 7, 2017

Thứ Hai, 17.07 Trong XV Thường Niên. Thứ Ba, 18.07 Thánh Camillus de Lellis, linh mục.Thứ Tư, 19.07 Trong XV Thường Niên.Thứ Năm, 20.07 Thánh Apôlinarê, giám mục tử đạo.Thứ Sáu, 21.07 Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Bảy, 22.07 Thánh Maria Mađalêna. Lễ nhớ. Chúa Nhật,…
Đọc thêm...

Picnic Cho Các Em Lễ Sinh

Năm nay Giáo Phận Arlington tổ chức buổi picnic cho các em Lễ Sinh trong Giáo Phận vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2017. Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Địa điểm: Lake Fairfax Park 1400 Lake Fairfax Drive Reston, VA 20190
Đọc thêm...