Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 8 - 14 Tháng 5, 2017

Thứ Hai, 08.05 Trong Tuần IV Phục Sinh. Thứ Ba, 09.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Tư, 10.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Năm, 11.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.Thứ Sáu, 12.05 Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo.Thứ Bảy, 13.05 Đức Mẹ Fa-ti-ma.Chúa Nhật, 14.05 CHÚA NHẬT…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 1-7 Tháng Năm, 2017

Thứ Hai, 01.05 Thánh Giuse Thợ. Thứ Ba, 02.05 Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ.Thứ Tư, 03.05 Thánh Philípphê và thánh Giacôbê, tông đồ. Lễ kính.Thứ Năm, 04.05 Trong Tuần III Phục Sinh.Thứ Sáu, 05.05 Thánh Vinhsơn Phêriô, O.P., linh mục. Lễ nhớ.Thứ Bảy, 06.05 Trong…
Đọc thêm...