Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 13-19 Tháng 11, 2017

Thứ Hai, 13.11 Thánh Frances Xavier Cabrini, trinh nữ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 14.11 Trong Tuần XXXII Thường Niên.Thứ Tư, 15.11 Thánh Albertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.Thứ Năm, 16.11 Thánh nữ Magarita nước Scotland. Thánh Gertrude, trinh nữ. Thứ Sáu, 17.11 Thánh nữ Êlisabet nước Hunggari. Lễ…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 9 - 15 Tháng 10, 201

Thứ Hai, 09.10 Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius), giám mục và các bạn tử đạo. Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, linh mục. Thánh Lui Bêtran, O.P., linh mục. Lễ nhớ. Thứ Ba, 10.10 Trong Tuần XXVII Thường Niên.Thứ Tư, 11.10 Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng. Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, linh mục (U1833), tử đạo…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 2-8 Tháng 10, 2017

Thứ Hai, 02.10 Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Thứ Ba, 03.10 Trong Tuần XXVI Thường Niên.Thứ Tư, 04.10 Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, tu sĩ. Lễ kính.Thứ Năm, 05.10 Thứ năm đầu tháng. Chân phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục; Chân phước Raymonđô Capua, linh mục dòng Đa Minh.Thứ…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 18-24 Tháng 9, 2017

Thứ Hai, 18.09 Trong Tuần XXIV Thường Niên. Thứ Ba, 19.09 Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), giám mục, tử đạo.Thứ Tư, 20.09 Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn tử đạo tại Triều Tiên. Lễ nhớ.Thứ Năm, 21.09 Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.Thứ…
Xem thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 4-10 Tháng 9, 2017

Thứ Hai, 04.09 Trong Tuần XXII Thường Niên. Thứ Ba, 05.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.Thứ Tư, 06.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.Thứ Năm, 07.09 Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.Thứ Sáu, 08.09 Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Lễ kính.Thứ Bảy, 09.09 Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục.Chúa…
Xem thêm...