Chúc Mừng Bổn Mạng

Hôm nay là Chúa Nhật lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 18 tháng 6. Giáo xứ gửi lời chúc mừng bổn mạng đến quý ông trong ban Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh. Hôm nay, cũng là ngày bổn mạng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam…
Đọc thêm...