Ðổi Giờ

U.S. Daylight Saving Time: 2 a.m. on the First Sunday of November Fall Back (set clocks back 1 hour). Năm nay, đổi giờ vào lúc 2 giờ đêm Chúa Nhật, mồng 5 tháng 11, 2017. Tối Thứ Bảy, mồng 4 tháng 11, trước khi ngủ, xin vặn lui lại một…
Xem thêm...

Chúc Mừng Bổn Mạng

Ngày 22 tháng 10: Lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng, bổn mạng Ca Đoàn Gioan Phaolô II, phụ trách hát lễ 7 giờ sáng Chúa Nhật. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và thánh Gioan Phaolô II luôn ban tràn đầy phúc lộc cho từng…
Xem thêm...