Trường Trung Học Bishop Ireton và Chương Trình Trại Hè (Summer Camp)

Trường Trung Học Bishop Ireton, 201 Cambridge Rd., Alexandria, VA, chào đón các học sinh mới đến với cộng đoàn trường học của chúng tôi cho niên học 2017-2018. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Giám Đốc Tuyển Sinh, ông Peter Hamer, qua số phone (703) 751-7606…
Đọc thêm...

Chúc Mừng

Toàn thể cộng đoàn Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia, hân hoan chúc mừng KỶ NIỆM 24 NĂMLÃNH NHẬN THIÊN CHỨC LINH MỤC [ 1993 - May 28 - 2017 ] CHA XỨ GIUSE TRẦN TRUNG LIÊM, O.P. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu…
Đọc thêm...