Góc Nhìn Mục Vụ - Người Đi Lễ Trễ Có Được Rước Lễ Không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Giáo sư Phụng Vụ của Đại Học Regina Apostolorum (Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ), Rôma. Hỏi: Thời điểm nào trong Thánh lễ được xem là quá trễ, để một người vào nhà thờ lúc ấy không được…
Đọc thêm...

Xin Lưu Ý!

Anh chị em thân mến, Gần đây có rất nhiều người trong giáo xứ và giáo họ Lavang nhận được text message qua phone lấy danh nghĩa cha Liêm, cha Sơn để xin tiền. Message seems authentic at first vì người gởi biết tên người nhận, tương tự như sau:
Đọc thêm...