Đất Nghĩa Trang Giảm Giá

Từ mồng 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, 2017, Fairfax Memorial Park giảm giá 20% đất nghĩa trang cho giáo dân mua tại Nghĩa Trang Các Thánh Tử Đạo (Holy Martyrs Garden), giá thường là $3,800.00, giá sale là $3,040.00 một lô. Xin liên lạc với bà Kathy…
Xem thêm...

Chúc Mừng Bổn Mạng

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, lễ nhớ thánh Catarina thành Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Xin kính mời quý hội viên trong Huynh Đoàn Đa Minh đến tham dự Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng, nhân dịp mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Đa Minh.
Xem thêm...