Góc Nhìn Mục Vụ - Những Phép Lạ Nhờ Lời Cầu Bầu Của Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam Được Tòa Thánh Công Nhận

Những Phép Lạ được trình bày sau đây không phải do mỗi cá nhân từng vị Thánh Tử Ðạo đã làm, nhưng là khi giáo dân, Việt Nam cũng như ngoại quốc, cầu khẩn, họ cầu một cách tổng quát: "Vì công nghiệp các Thánh Tử Ðạo Việt Nam" hay…
Đọc thêm...