Download as iCal file
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Friday, November 24, 2017
Hits : 820

6:30 rước kiệu và Thánh Lễ
Quan Thầy GX, Liên Ca Đoàn

Location Holy Martyrs of Vietnam Church
Quan Thầy GX, Liên Ca Đoàn