Cần Tài Xế Xe Van

  • 04 February 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Để có thêm nơi đậu xe an toàn cho giáo dân, Giáo xứ cần 2 hay 3 thiện nguyện viên thay phiên làm tài xế lái xe VAN đón rước những ai đậu xe tại parking trường học Barcroft đến nhà thờ vào các thánh lễ 9:30 sáng và 12:00 trưa Chúa Nhật.

Thiện nguyện viên cần có valid driver license và good driving record. Nếu anh chị nào giúp được, xin liên lạc với anh Ngô Quốc Tuấn (703) 474-5291 hay anh Tăng Minh Sơn (703) 309-1797.

 

back to top