Chúc Mừng

  • 28 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Chúc Mừng Các Em Mới Được Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội (21/05/2017)

• Augustinô Nguyễn Minh Anh
• Têrêsa Huỳnh Minh-Hà Lily
• Têrêsa Trần Ann Jolie

Chúc Mừng Bổn Mạng Ban Truyền Thông

Giáo xứ gửi lời chúc mừng Ban Truyền Thông nhân dịp mừng bổn mạng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Cầu chúc cho Ban Truyền Thông luôn thăng tiến trong mọi lãnh vực, tiếp tục góp phần xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong Hiệp Nhất – Yêu Thương.

 

back to top