Chúc Mừng Bổn Mạng

  • 23 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, lễ nhớ thánh Catarina thành Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Xin kính mời quý hội viên trong Huynh Đoàn Đa Minh đến tham dự Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng, nhân dịp mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Đa Minh.

Giáo xứ xin gửi lời chúc mừng bổn mạng và nguyện xin thánh nhân luôn cầu bầu cùng Chúa hướng dẫn quý hội viên trở thành những con người kiện toàn và Kitô hoàn hảo, loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô Phục Sinh, góp phần xây dựng Giáo Hội và Xã Hội.

 

back to top