Chúc Mừng Các Em Mới Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội Trong Giáo Xứ (07/05/2017)

  • 14 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

• Phaolô Trần Paul Macen

• Maria Nguyễn Phạm Lucia
• Maria Elizabeth Võ Michelle

 

back to top