Họp Hội Đồng Mục Vụ Mở Rộng

  • 09 September 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Cha xứ kính mời quý cha phó, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 24 tháng 9, 2017, lúc 1:30 chiều, tại Hội Trường Trần Duy Nhất.

Nội dung buổi họp gồm có:

1. Nhìn lại các sinh hoạt mục vụ trong năm qua.

2. Thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Thường Vụ.

3. Tìm hướng để có “Nhà xứ”. Hiện nay “Trung Tâm Giáo Dục” đã được tu sửa để chỉ có các phòng học và phòng sinh hoạt mục đích phục vụ việc giáo dục đức tin và Việt ngữ cho con em trong Giáo xứ. Do đó, quí cha hiện đã trở thành homeless và tạm thời cư trú tại Tu Sở Đức Mẹ Mân Côi của nhà Dòng. Vậy chúng ta phải chọn 1 trong 3 giải pháp sau đây:
a. Sửa lại “Nhà khách” – toạ lạc tại góc đường Wakefield và 9th Street.
b. Xây nhà xứ mới trên đất của “Nhà khách”.
c. Mua nhà làm nhà xứ.

Vậy xin mời quý cha, quý trưởng các ban ngành đoàn thể và các ca đoàn đến tham dự buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng này. Cuộc họp này cũng được mở ra và mời đón bất cứ quí ông bà anh chị em nào muốn đều cũng có thể đến tham dự.

Ước mong có sự tham gia và góp ý của nhiều người.

Thân mến trong Chúa,

Lm. Giuse Trần Trung Liêm, OP

 

back to top