Lá Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington Kêu Gọi Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay Năm 2018

  • 04 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

8 Tháng 1, 2018

Linh Mục Trần Trung Liêm, O.P.
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S. Wakefield Street
Arlington, VA 22204

Cha Liêm thân mến,

Cám ơn cha năm qua đã nỗ lực hỗ trợ cho Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay của Giám Mục (BLA). Chính nhờ sự tham gia và yểm trợ quảng đại của nhiều giáo dân nên BLA mới có thể đài thọ các chương trình và tác vụ trợ giúp về đàng tâm linh, giáo dục và mục vụ trong khắp giáo phận.

Năm nay, chỉ tiêu được trao cho giáo xứ của cha trong Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay là $118.000. Tôi tin rằng với sự lãnh đạo, hướng dẫn và cổ võ của cha cho chiến dịch này, giáo xứ cha sẽ đạt được mục tiêu hay còn vượt trên mục tiêu nữa.

Đính kèm là một tóm lược về cách thức các mục tiêu của các giáo xứ đã được đề ra. Tôi tri ân các giáo hạt của chúng ta đã khuyến khích và hướng dẫn các giáo xứ trong giáo hạt. Như những năm trước, chỉ tiêu dựa trên sự tham gia của giáo xứ trong chiến dịch năm ngoái, cho dẫu chỉ tiêu của BLA 2017 trong toàn địa phận có đạt tới không.

Xin cha duyệt lại lịch trình của BLA 2018 và các cách thức được đề nghị cho các cuối tuần qua Thông Báo và Cam Kết. Nỗ lực quyên góp trong nhà thờ nhằm kêu gọi giáo dân đã ghi danh nhưng không hồi báo thư kêu gọi BLA được gởi đến nhà, cũng như những ai tham dự Thánh Lễ đều đặn tại giáo xứ, nhưng khộng ghi danh vào sổ bộ. Như đã thấy, trung bình thì việc quyên góp trong nhà thờ chiếm khoảng 35% của toàn bộ BLA, việc cam kết tại nhà thờ là một thành phần trọng yếu của chiến dịch.

Cùng nhau hợp tác và nhờ ơn Chúa, mong rằng dựa trên thành công của các BLA trong những năm trước, chúng ta có thể đạt được những thành quả lớn lao hơn cho Thiên Chúa và cho những ai thiếu thốn nhất trong giáo phận chúng ta.

Thân ái trong Đức Kitô,

Đức Cha Michael F. Burbidge,
Giám Mục Giáo Phận Arlington

 

back to top