Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện Và Ý Lễ Trong Tuần

  • 06 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc Lãm, Nguyễn Tỉnh, Lục Đức Thành, Châu Steve, Nguyễn David, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Văn Sự, Trần Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Cần, Đinh Khắc Thiện, Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Trí, Đào Duy Tể, Phạm Trần Xuân-Kha, Phạm Văn Giản, Vũ Đăng Dung, Hứa Ngọc Yến, Nguyễn Tuấn Hải, Phạm Công Khanh, Bùi Thượng Lương, Trần Cao Đình, Phạm Văn Chính, Trịnh Ngọc Kim, Nguyễn Kim Ngôn.

- Quí bà: Lương Elizabeth, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Tỉnh, Nguyễn Thị Kiệm, Dương Thị Tam-Phúc, Nguyễn Mimi, Nguyễn Thanh Thủy, Agnes Phạm, Trần Kim-Long, Hoàng Thị Chúc, Nguyễn Thị Được, Hoàng Thị Đào, Trương Thị Ngọc-Liên, Nguyễn Anne Marie, Lục Kim Thoa, Nguyễn Thị Lắm, Hoàng Thị Sen, Nguyễn Thị Bạch-Lựu, Nguyễn Thị Nhuần.

- Các anh chị em: Nguyễn Philip, và Trần-Hoàng Andrew.


Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)

Thứ Hai: 07/05/2018 Sau Tuần VI Phục Sinh
Lễ 8AM Antôn
Phaolô Mai Ngọc Thành (gđ. Tuấn & Cang)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Ngô Sỹ Vĩnh xin tạ ơn
Nguyễn Thị Phượng kính Chúa Thánh Thần
Lai Liễu xin tạ ơn và xin ơn bình an

Lễ 7PM Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Đaminh Nguyễn Văn Dương lễ giỗ (N. Thới)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Minh Hiển)
Hai linh hồn Maria
Các đẳng linh hồn
Các linh hồn (Nguyễn Kim)
Các linh hồn ông bà và các linh hồn

Thứ Ba: 08/05/2018 Sau Tuần VI Phục Sinh
Lễ 8AM Antôn
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Quan Lai (Lai Liễu)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)

Lễ 7PM Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Đaminh Nguyễn Văn Bôn mới qua đời (Saigon USA)
Giuse Nguyễn Văn Khôi (Nguyễn Văn Đồng)
Giuse Nguyễn Văn Khôi (Nguyễn Thị Vinh)
Anna Đỗ Thị Viền (Vũ Văn Lê)
Anna Đỗ Thị Viên (Nguyễn Thị Vinh)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Minh Hiển)
Các linh hồn
Các linh hồn tổ tiên, ông bà nội ngoại

Thứ Tư: 09/05/2018 Sau Tuần VI Phục Sinh
Lễ 8AM Antôn
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Lễ 7PM Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Giuse Trần Kim Nam lễ giỗ 6 năm (gia đình)
Philíphê Tô Thanh Loan (Nguyễn Loan)
Maria Lê Thị Nga (gđ. Phan Lê)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Minh Hiển)
Các linh hồn (Trực + Tuyền)
Lê Thị Kim Vân xin cho gia đình được bình an

Thứ Năm: 10/05/2018 Thánh Damien, linh mục
Lễ 8AM Antôn
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)

Lễ 7PM Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Giuse Nguyễn Văn Khôi (Nguyễn Thị Vinh)
Giuse Nguyễn Văn Khôi (Vũ Văn Lê)
Phaolô Nguyễn Văn Minh (gđ. Vũ Thế Ban)
Stêphanô Lê Thanh Nghị (Vũ Thị Hồng Vân)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Minh Hiển)
Anna Đỗ Thị Viên (Nguyễn Thị Vinh)
Anna Đỗ Thị Viền (Nguyễn Văn Đồng)
Gertrude Dương Kim Chi lễ giỗ (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Các linh hồn
Trung xin ơn như ý
Lê Thị Kim Chi xin cho gia đình được bình an

Thứ Sáu: 11/05/2018 Sau Tuần VI Phục Sinh
Lễ 8AM Antôn
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)

Lễ 7PM Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Anna Hoang xin tạ ơn và bình an
Anna Vũ Nguyên Hương (Trực + Tuyền)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Hùng Tâm)

Thứ Bảy: 12/05/2018 Thánh Nêrêô, Thánh Achilêô và Thánh Pancratiô, tử đạo
Lễ 8AM Antôn
Đaminh Hiền Anna Maria Hạnh (Hùng Xuyến)
Đaminh Nguyễn Hiền (gđ. Sự & Lan)
Gioan Baotixita Nguyễn Hổ lễ giỗ (N.V. Luy)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Tôma Nguyễn Văn Phương (gđ. Sự & Lan)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Hùng Tâm)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Phạm Thị Nhiệm (Nguyễn Vinh Yến)
CHÚA THĂNG THIÊN: 12/05/2018 - LỄ 6:00 CHIỀU
Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Augustinô Nguyễn Đức Huấn (Nguyễn Việt)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Hoài (anh chị Hiển Huệ)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Hiển Thị Đoàn)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân lễ giỗ (anh chị Hiển Huệ)
Đaminh Phạm Văn Hiển lễ giỗ (gđ. Phạm Văn Quý)
Gioan Baotixita Đậu Quang Huấn (anh chị Hiển Huệ)
Gioan Baotixita Trần Văn Khôi (anh chị Hiển Huệ)
Giuse Phan Hoàng Dũng (gđ. Trần Thị Vui)
Giuse Paul Lương Vĩnh Tuấn Anh (Joseph Lương)
Phêrô Trần Xuân Trường (anh chị Hiển Huệ)
Linh hồn Nguyễn Ngọc Phỉ
Agnes Võ Ánh Nguyệt (Joseph Lương)
Anna Nguyễn Thị Chuộng lễ giỗ (gđ. Phạm Văn Quý)
Anna Nguyễn Thị Trọng (gđ. Hiển Huệ)
Cecilia Võ Kim Ngân lễ giỗ (Chờ & Yến)
Hêlêna Ngô Quí Thùy Dương (anh chị Hiển Huệ)
Maria Bùi Thị Lệ (anh chị Hiển Huệ)
Maria Lê Thị Nga (gđ. Phan Lê)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Nguyễn Thị Sâm (anh chị Hiển Huệ)
Maria Phạm Thị Bé lễ giỗ (anh chị Liêm & Thu)
Các linh hồn (anh chị Hiển Huệ)
Bà Trần Kim Long xin ơn bình an

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
CHÚA THĂNG THIÊN: 12/05/2018 - LỄ 7:00 TỐI
Cha Antôn Trần Nghị Lực (Gia đình)
Anna Phan Thị Thơm (Võ Minh Hà)
Giuse Lê Tôn Hiến
Linh hồn Trương Tấn Anh, lễ giỗ (Trương Minh Hà)
Maria Bùi Thị Hạc (gđ. Đinh Q. Việt)
Têrêsa Vũ Thị Ngọc Thu (Đỗ Thị Hương)

CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 7:00 SÁNG
Cha Gioan Baotixita Phạm Đình Khơi (Liên Hoàng Loan)
Anrê Kiều Văn Khá (Kiều Văn Bi)
Antôn
Antôn Nguyễn Văn Tự (Saigon USA)
Antôn Padua Nguyễn Hoàng Anthony lễ giỗ 2 năm (Huỳnh Mai và gia đình)
Đaminh Nguyễn Bôn mới qua đời (gđ. Nữ Thống)
Gioakim Nguyễn Văn Ấn (Lan Toner)
Giuse Trần Ngọc Chúc (Hải Yến)
Mátthia (Nguyễn Thị Tâm)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Vân)
Phêrô Nguyễn Kiệm Khôi (gđ. Đặng Tiến)
Vinh sơn Nguyễn Văn Chí (Nguyễn Lượt)
Anna, Têrêsa và Phaolô lễ giỗ (Lương Kennedy Tuấn)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Hùng Tâm)
Anna Đặng Thị Nhiên (Dang Tien)
Anna Nguyễn Thị Nguyện (gđ. Phúc Phượng)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Vân)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Mácta Hoàng Thị Chiêu (gia đình)
Maria Đinh Thị Dịp (Dang Tien)
Maria Nguyễn Thị Ấu (Lan Toner)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Kiếm (OB. Nguyễn Văn Luy)
Maria Nguyễn Thị Ngân (Dang Tien)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Thu Nga Nguyễn)
Maria Nguyễn Thị Ngon (Dang Tien)
Maria Nguyễn Thị Tỉnh (gđ. Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (Kiều Văn Bi)
Maria Phạm Thị Nhiệm (gđ. Ngọc Bá)
Maria Phạm Thị Nhiệm (gđ. Nguyễn Trí Thống)
Maria Phạm Thị Nhiệm (Nguyễn Vinh Yến)
Maria Phạm Thị Nhiệm (Xuân & Loan)
Têrêsa Phùng Thị Nhung (Huệ Huỳnh)
Linh hồn Bác Ba Cần Thơ (gđ. Hoàng Nguyễn)
Linh hồn Bác Tư Cần Thơ (gđ. Hoàng Nguyễn)
Linh hồn Phạm Văn Kiệt lễ giỗ (Lương Kennedy Tuấn)
Các linh hồn (Nguyễn Lượt)
Các linh hồn thuyền nhân (Lương Kennedy Tuấn)
Các linh hồn ông bà, cha mẹ nội ngoại (N.T. Phượng)
Hùng Phượng xin ơn chữa lành cho mẹ
Gđ. Thảo Khuy xin dâng gia đình cho Trái tim Đức Mẹ
Gia đình Thảo Khuy xin lễ tạ ơn
Nguyễn Thị Phượng xin ơn bình an cho gia đình Maria Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Phượng xin ơn bình an cho gia đình Maria Phạm Thị Ngọc Nga
T & H xin ơn bình an nhân kỷ niệm 17 năm thành hôn

CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 9:30 SÁNG
Antôn Nguyễn Văn Trịnh (gđ. Thế Tài và Trâm)
Antôn Padua Nguyễn Hoàng Anthony lễ giỗ 2 năm (Huỳnh Mai và gia đình)
Bạch Ngọc xin tạ ơn và bình an
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Hiển Thị Đoàn)
Đaminh Hiền Anna Maria Hạnh (gđ. Hùng Xuyến)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (Bà Phạm Thị Nội và các con)
Giacôbê Nguyễn Thanh Chúc (con cháu)
Gioan Lê Ngọc Tứ (Lê Hoàng Dũng)
Giuse Lê Tôn Hiến (Phạm Thị Lý)
Giuse Nguyễn Văn Đôn (Nguyễn Thị Tâm)
Phanxicô Xavie Phạm Văn Phúc (gia đình Lê)
Phaolô Lê Dật (gia đình Lê)
Phaolô Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phaolô Nguyễn Văn Minh (gđ. Vũ Thế Ban)
Phaolô Phạm Văn Minh (Duy Phương)
Phêrô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phêrô Trần Văn Ích (Ac Liêm & Thu)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (gia đình)
Vincente Nguyễn Văn Lịch (gđ. Sự & Lan)
Vincentê Nguyễn Duy Từ (Nguyễn Trung Hiếu)
Anê Lê Thị Bạch Yến (gia đình Lê)
Anna Đỗ Thị Hồng lễ giỗ 9 năm (Hứa Ngọc Yến)
Anna Lê Thị Huyện lễ giỗ (gia đình Lê)
Helena Ngô Quí Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Mácta Hoàng Thị Chiêu (Lê Thị Liễu)
Maria Bùi Thị Tốt (Lê Hoàng Dũng)
Maria Ngô Thị Xinh (Nguyễn Hoàng Sơn)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Phạm Thị Bé lễ giỗ (Ac Liêm & Thu)
Maria Phạm Thị Bé (Hằng & Hùng)
Maria Trần Thị Minh (Trương Thị Tài)
Maria Trần Thị Nhơn (Hoàn & Yến)
Têrêsa Nguyễn Thị Hữu Liễu (gđ. Trần Thị Thanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Xuyến lễ giỗ (Phạm Thị Lý)
Têrêsa Vũ Thị Đoạn (Cao T. Kiều Trang)
Linh hồn chị Thường (gđ. Nguyễn Hoàng)
Linh hồn mẹ chị Nga (gđ. Nguyễn Hoàng)
Các linh hồn (gđ. Nguyễn Hoàng)
Các linh hồn trong luyện ngục (Peter Trần)
Các linh hồn trong luyện ngục (Trần Kim Loan)
Các linh hồn tổ tiên ông bà nội ngoại (Cao T. Kiều Trang)
Gia đình bà Riễm tạ ơn Mẹ Maria
Gia đình Nguyễn Hoàng xin tạ ơn Chúa
Gia đình Ngọc Phương xin ơn như ý
Hiệp Sĩ Đoàn 9655 xin ơn bình an cho gia đình
Hoàng Dung xin tạ ơn và xin ơn như ý
Peter Trần xin ơn sức khỏe và bình an
T & H xin ơn bình an nhân kỷ niệm 17 năm thành hôn
Nguyễn Thị Trang xin tạ ơn cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 12:00 TRƯA
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Antôn Nguyễn Tự mới qua đời (gđ. Trịnh Kim)
Augustinô Nguyễn Hải Hà (Anh Thịnh - chị Nghĩa)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (gđ. Vũ Đăng Dung)
Đaminh Đinh Văn Bản lễ giỗ (Oanh + Dương)
Đaminh Nguyễn Bôn mới qua đời (gđ. Nguyễn Hứng)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Gioan Nguyễn Thanh Hải (gđ. Hiệp Trang)
Giuse Bùi Sỹ Gia giỗ 25 năm (OB. Ninh - Phương Trần)
Giuse Lê Tôn Hiến (Ông Bà Phạm Quốc Dũng)
Giuse Nguyễn Văn Khôi (Vũ Văn Lê)
Giuse Phạm Hữu Hạnh (Lê Kim Liên)
Phaolô Huỳnh An (Trần Thế Bình)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Vincentê Trần Văn Xá (gđ. Trần Thị Vui)
Vincentê Nguyễn Văn Độ (vợ và hai con)
Anna Đỗ Thị Viền (Nguyễn Văn Đồng)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Anna Maria Teresa Nguyễn Anh Tuấn (gđ. Hiệp Trang)
Anna Phạm Thị Mai Loan (Hy + Phượng)
Anna Trần Thị Minh Lý (Bà Minh Tâm)
Anna Tâm (gđ. Phạm Quốc Tiến)
Maria Đào Thị Kém (Bà Minh Tâm)
Maria Nguyễn Thanh Vân (gđ. Hiệp Trang)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Phạm Thị Bé lễ giỗ (anh chị Liêm & Thu)
Các đẳng linh hồn (gđ. Hiệp Trang)
Các đẳng linh hồn (Trần Thế Bình)
Các linh hồn (gđ. Bà Riễm)
Các linh hồn thân nhân họ Đỗ (gia đình)
Các linh hồn thân nhân họ Nguyễn (gia đình)
Các linh hồn trong gia đình Wilcox (người thân quen)
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Nguyễn Bạch Ngọc xin tạ ơn
Gia đình Phan xin tạ ơn Thánh Gia Thất
Bà Nguyễn Thị Anh xin ơn bình anh cho các con
Nguyễn Thị Minh xin ơn bình an và như ý cho Nghĩa - Hương

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 2:00 CHIỀU
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Phêrô Nguyễn Tài (gđ. Nguyễn Bá)
Gertrude Dương Thị Kim Chi (gđ. Nguyễn Bá)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Ngọc Châu)
Maria bà cố Vạn (ÔB. Nguyễn Phạm)

CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 3:00 CHIỀU

Xin cầu nguyện cho 40 em trong Giáo Xứ và 23 em trong Giáo Họ Đức Mẹ La Vang, sẽ được đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần trong Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức lúc 3 giờ chiều, do Đức Cha Michael F. Burbidge, Giám Mục Giáo Phận Arlington chủ tế.

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 7:00 TỐI
Các linh hồn ân nhân và thân nhân trong cộng đoàn giáo họ

CHÚA THĂNG THIÊN: 13/05/2018 - LỄ 7:00 tối
Giuse Đặng Phương Thắng (gđ. Hiền)
Stêphanô Lê Thanh Nghị (Vũ Thị Hồng Vân)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Nguyễn Mộng Yến lễ giỗ (Biên Liên)
Maria Nguyễn Thị Hòa (Nguyễn Thị An)

 

back to top