Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện Và Ý Lễ Trong Tuần

  • 07 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng DUNG, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG, Nguyễn Viết BỘ, Trần Cao ĐÌNH.
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM, Hoàng Thị SEN.
- Các anh chị em: Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.

Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)

Thứ Hai: 09/10/2017 Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius), giám mục và các bạn tử đạo. Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, linh mục. Thánh Lui Bêtran, O.P., linh mục. Lễ nhớ
Lễ 8AM Gioan Lương Định Trí (Triệu Kim Lang)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn
Gia đình Hảo & Nga xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an

Lễ 7PM Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Giuse Nguyễn Văn Phùng lễ giỗ (Cao & Loan)
Têrêsa Maria Lan Edmonds (GĐTHĐC)
Các linh hồn (Nguyễn Hằng và Phạm Ken)
Gia đình xin ơn chữa lành cho Trương Thị Tố Quyên

Thứ Ba: 10/10/2017 Trong Tuần XXVII Thường Niên
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn
Các linh hồn (gđ. Hảo & Nga)
Các linh hồn cha mẹ và anh chị em
Gia đình Lương Minh Hội xin tạ ơn và bình an

Lễ 7PM Andrê Huỳnh Hồng Phong lễ giỗ 5 năm (vợ và con trai)
Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Giuse Mai Kim Huy (Thúy Nhung và các con)
Têrêsa Maria Lan Edmonds (GĐTHĐC)
Các linh hồn (Nguyễn Hằng và Phạm Ken)

Thứ Tư: 11/10/2017 Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng. Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, linh mục (U1833), tử đạo Việt Nam
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna Lê Thị Tú lễ giỗ 100 ngày (bác Trọng)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các đẳng linh hồn
Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anthony, các Thánh và cha Trương Bửu Diệp

Lễ 7PM Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Các linh hồn (Nguyễn Hằng và Phạm Ken)

Thứ Năm: 12/10/2017 Tuần XXVII Thường Niên
Lễ 8AM Đaminh Nguyễn Hữu Tâm (Nguyễn T. Phượng)
Giuse Huỳnh Phước (Triệu Kim Lang)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna Ong Thị Yêu (Triệu Kim Lang)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Các con và các cháu)
Các linh hồn (Lý Thượng Anh Tuấn)
Brandon Đào xin ơn bình an
Lê Nga xin tạ ơn

Lễ 7PM Gioan Baotixita Hoàng Hảo lễ giỗ 2 năm (Nguyễn Liên)
Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Các linh hồn (Nguyễn Hằng và Phạm Ken)
Xin bình an cho Maria Phạm Bích Nga dịp sinh nhật 43

Thứ Sáu: 13/10/2017 Trong Tuần XXVII Thường Niên
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Linh hồn Đinh Thị Tư
Huy Chúc xin ơn bình an
Đoàn Minh Đức xin tạ ơn Đức Mẹ

Lễ 7PM Antôn Hoàng Anh Tuấn (Anna Hoàng)
Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Các linh hồn
Các linh hồn (Anna Hoàng)
Anna Hoàng xin ơn đức tin cho mẹ

Thứ Bảy: 14/10/2017 Thánh Cal-lit-tô I (Callistus I), giáo hoàng, tử đạo
Lễ 8AM Cha Phêrô (Nguyễn Hạnh)
Gioakim (Đinh Thị Liên)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Têphanô Lê Xương (Lê Văn An)
Anna Võ Thị Mừng (Lê Văn An)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Vũ Thị Liễm (gđ. Sự và Lan)

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 14/10/17 - 6:00 chiều
Giacôbê Nguyễn Văn Châu (ông bà Huệ)
Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Giuse Nguyễn Hữu Tài lễ giỗ (Hùng Chi)
Giuse Nguyễn Văn Thìn lễ giỗ (Hùng Chi)
Maria Vũ Thị Loan lễ giỗ (Hùng Chi)
Martinô Nguyễn Hữu Tuấn lễ giỗ (Hùng Chi)
Phaolô Trần Đức Xuân (Bà Trần Kim Long)
Phêrô Nguyễn Ngụ (Bà Trần Kim Long)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng Vân và các cháu)
Anê Nguyễn Thị Cúc (ông bà Huệ)
Anna Nguyễn Thị Chín (Bà Trần Kim Long)
Anna Nguyễn Thị Thuận (Bà Trần Kim Long)
Mácta Lê Thị Lý (Vinh Thuy - gia đình)
Têrêsa Maria Edmonds (Hop Moore)
Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Hương lễ giỗ (Hùng Chi)
Một gia đình xin ơn bình an
Một gia đình xin tạ ơn

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 14/10/17 - 7:00 tối
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vinh)
Vũ Thị Huệ xin ơn bình an

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 15/10/17 - 7:00 sáng
Anrê Kiều Văn Khá (Kiều Văn Bi)
Francis Toner (Lan Toner)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Giuse Nguyễn Hữu Niệm (Nguyễn Túc)
Giuse, Maria và các linh hồn
Phaolô Trần Đức Thanh (gđ. Bà Thanh)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Solace Day Spa)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Mácta Hồ Thu Cúc)
Phêrô Trần Văn Thường (ÔB. Trần Q. Phục)
Tôma William Murphy (Nguyễn Túc)
Linh hồn Phạm Thị Thu (Châu và Tuyền)
Anna Lê Thị Cận (Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Mácta Hồ Thu Cúc)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (Kiều Văn Bi)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Các linh hồn (Nguyễn Thị Hường)
Đan Quyên xin tạ ơn Chúa
Ca Đoàn Gioan Phaolô II xin lễ mừng bổn mạng

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 15/10/17 - 9:30 sáng
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu (gia đình)
Andrê Huỳnh Hồng Phong (Vợ và con trai)
Anphongsô Phạm Ngọc Sang (gđ. Nguyễn Hoàng)
Antôn Vũ Tấn Diện lễ giỗ (Thanh Hòa)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Đôminicô Nguyễn Chiên (các con và các cháu)
Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Trung (gia đình)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Baotixita Trương Đình Quyến (Đỗ Diệp)
Giuse Khan lễ giỗ (gia đình)
Giuse Mai Văn Tấn (Lê Diệp)
Giuse, Maria và các linh hồn
Phaolô Trần Lâm mới qua đời (Đặng Lưu Vũ)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phêrô Bùi Văn Chung (các cháu Đức Thiện, Đức Hòa)
Phêrô Nguyễn Ngụ (gia đình)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (Phạm Lan)
Phêrô Trần Văn Mầu mới qua đời (Trần Phương)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Vincentê Nguyễn Nghĩa (các con và các cháu)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Anna Nguyễn Thị Thuận (gia đình)
Hêlêna Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Maria Lanh (gia đình)
Maria Nguyễn Mộng Yên (Nguyễn Đình Thục)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Thư (các con và các cháu)
Maria Phạm Thị Chín lễ giỗ (gđ. Hùng Xuyến)
Maria Vũ Thị Liễm (các con và các cháu)
Linh hồn Bác Ba Cần Thơ (gđ. Nguyễn Hoàng)
Linh hồn Bác Tư Cần Thơ (gđ. Nguyễn Hoàng)
Các linh hồn (gđ. Nguyễn Hoàng)
Các linh hồn (Peter Trần)
Gia đình Nguyễn Hoàng xin tạ ơn Chúa
Gia đình Hùng Phượng xin tạ ơn và xin ơn bình an
Nguyễn Rina xin ơn bình an của Chúa và Mẹ Maria
Một gia đình xin tạ ơn Chúa
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Bạch Ngọc xin ơn bình an
Đặng Lưu Vũ xin tạ ơn
Hoàng Dung xin ơn bình an và như ý
Peter Trần xin ơn bình an và sức khỏe

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 15/10/17 - 12:00 trưa
Cha Antôn Trần nghị Lực (gia đình)
Gioakim Phan Văn Don (Dũng Swan Mai Lê)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Lê Chơn Tâm (Dũng Swan Mai Lê)
Giuse Trần Văn Quang (Trần Minh Nhật)
Giuse, Maria và các linh hồn
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phêrô + Maria (Nguyễn Thị Sen và các em)
Phêrô Đạt (gđ. Phạm Quốc Tiến)
Anna Lê Thị Khen (Huy + Thủy)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Anna Nguyễn Thị Giỏi (Dũng Swan Mai Lê)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Nguyễn T. Ngọc Lan)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Các linh hồn cha mẹ và các em (Nguyễn Ngọc Ánh)
Nguyễn Ngọc Ánh xin tạ ơn thánh Antôn
Chương trình TTHNGĐ xin ơn bình an

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 15/10/17 - 7:00 tối
Giuse Đặng Trần Hùng (gđ. Nguyễn Song Hồng)
Giuse, Maria và các linh hồn
Maria Nguyễn Thị Bích (Ngọc Nga, bạn Mai và Liên)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 15/10/17 - 2:00 trưa
Cha Antôn Trần nghị Lực (gia đình)
Anna Lê Thị Nguyên (Tú Anh Tuyết)
Lê Thùy xin tạ ơn và xin ơn bình an

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: 15/10/17 - 7:00 tối
Anphongsô Ngô Quí Thiều (Uncle Ray)
Giuse Đỗ Sỹ Tân (Uncle Ray)
Catarina Hồ Thị Thùy Dung (Uncle Ray)
Hêlêna Ngô Quí Thùy Dương (Uncle Ray)
Maria Obré (Uncle Ray)

 

back to top