Tuần Cửu Nhật Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  • 12 November 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Để chuẩn bị mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ sẽ tổ chức Tuần Cửu Nhật (9 ngày) kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, để xin các ngài bầu cử cho giáo xứ và các gia đình.

Tuần Cửu Nhật được bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11, 2017.Thứ Hai - Thứ Sáu: Sau Thánh Lễ 8 giờ sáng & 7 giờ tối.

Thứ Bảy: Sau Thánh Lễ 8 giờ sáng.

Chúa Nhật: Sau mỗi Thánh Lễ cộng đoàn cùng đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ca đoàn hát một bài thánh ca tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để kết thúc Thánh Lễ.
Chương Trình Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn, tử đạo Việt Nam - Thứ Sáu, ngày 24 tháng 11. Bổn mạng Giáo Xứ, Hiệp Sĩ Đoàn 9655 và Liên Ca Đoàn.

- 6 giờ 30 chiều: Cung nghinh kiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- 7 giờ tối: Thánh Lễ.

a. Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, cha chủ tế sẽ hướng dẫn cộng đoàn quỳ xuống đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sau khi đọc xong cha chủ tế và quý cha đồng tế sẽ mời cộng đoàn đứng và mời cộng đoàn tiến lên hôn Xương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (thứ tự giống như khi đi rước lễ).

b. Xin Liên Ca Đoàn phụ trách chọn hát các bài về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong khi cộng đoàn tiến lên Hôn Xương Thánh. Sau khi cộng đoàn Hôn Xương Thánh xong, cha chủ tế ban lời chúc lành cuối lễ. Đồng thời cũng xin chọn một bài hát về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để hát lúc Tạ Lễ (Kết Lễ).

 

back to top