Xin Cầu Nguyện cho Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ và Ý Lễ Trong Tuần

  • 08 July 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng DUNG, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG.
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Nguyễn PHÉP, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Lê Thị TÚ, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Lê Thị CẬN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM.
- Các anh chị em: Lê BRIAN, Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.
THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN và ĐÀI PHÁT THANH CHỨNG NHÂN TIN MỪNG QUA ĐIỆN THOẠI

Thánh Lễ trực tuyến được phát sóng qua trang mạng của giáo xứ. http://cttdva.org

Đài Phát Thanh “CHỨNG NHÂN TIN MỪNG” do Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington thực hiện được phát sóng qua điện thoại. Quý vị có thể gọi vào số 720-721-4321 để nghe bất cứ giờ nào. Bấm số 1 để nghe thánh lễ mỗi ngày. Bấm số 2 để nghe chương trình hằng tuần.


Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)


Thứ Hai: 10/07/2017 Trong XIV Thường Niên
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Quốc Thành (Trọng & Cúc)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (Lương Minh Hội)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna Lê Thị Tú mới qua đời (giáo xứ)
Cầu cho ông bà
Thanh xin ơn bình an cho con cháu

Lễ 7PM Antôn Đinh Thanh Thủy (gia đình)
Đaminh Đinh Minh Ngọc (gia đình)
Đaminh Nguyễn Văn Dường
Giuse Nguyễn Văn Đại
Anê Nguyễn Thị Chiêu (ÔB. Trần Quốc Lịch)
Anna Lê Thị Tú mới qua đời (giáo xứ)
Gioana Nguyễn Thị Nguyệt (Bảo Kính)
Margarita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Bùi Thanh Sen (gia đình)
Maria Mai Thị Huệ
Maria Nguyễn Thị Hiệp
Maria Nguyễn Thị Lán
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (gia đình)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)

Thứ Ba: 11/07/2017 Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Quốc Thành (Trọng & Cúc)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (Lương Minh Hội)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Các linh hồn và Maria
Lê Kiều Nga xin ơn bình an
Thánh lễ an táng bà Anna Lê Thị Tú

Lễ 7PM Giuse Vũ Văn Yến (Khánh Liên family)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (ÔB. Trần Quốc Lịch)
Anna Lê Thị Tú mới qua đời (giáo xứ)
Anna Trần Lan Phương (Lâm Thu)
Margarita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Thứ Tư: 12/07/2017 Trong Tuần XIV Thường Niên. Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân, tử đạo Việt Nam
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Quốc Thành (Trọng & Cúc)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Các linh hồn (Lý Thượng Anh Tuấn)
Lý Thượng Anh Tuấn xin ơn bình an
Thu Nga xin ơn bình an

Lễ 7PM Anê Nguyễn Thị Chiêu (ÔB. Trần Quốc Lịch)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)

Thứ Năm: 13/07/2017 Thánh Henricô
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Quốc Thành (Trọng & Cúc)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Các linh hồn
Các linh hồn (Thu Nga)
Xin đi đường bình an

Lễ 7PM Đôminicô Nguyễn Ngọc Phương (Nguyễn Thoa)
Hiêronimô Đoàn Bạch (Đoàn Văn Thiên)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (ÔB. Trần Quốc Lịch)
Anna Đoàn Thị Địu (Đoàn Văn Thiên)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn (Anna Hoàng)
Theresa Hoàng xin tạ ơn Chúa
Cầu cho Mẹ được bình an (Anna Hoàng)

Thứ Sáu: 14/07/2017 Thánh Kateri Tekakwitha, trinh nữ
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Quốc Thành (Trọng & Cúc)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Các linh hồn

Lễ 7PM Anê Nguyễn Thị Chiêu (OB. Trần Quốc Lịch)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn (Theresa Hoàng)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Lễ 7PM Gioakim Nguyễn Văn Nhớ (Nguyễn K. Thuận)

Thứ Bảy: 15/07/2017 Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Lễ 8AM Giuse (Nguyễn Chi)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (g/đ Phạm Thị Ly)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (g/đ Hùng Xuyến)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gđ. Hùng Xuyến)

Chúa Nhật XV Thường Niên: 15/07/2017 - 6 giờ chiều
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Cha Đaminh Trần Duy Nhất (Nguyễn Quang Cảnh)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (Phụ huynh - Đoàn TNTT)
Giuse Đặng Trần Hùng (Đoàn LMTT)
Giuse Vũ Văn Quân (Trần Nguyệt)
Phêrô Đỗ Đình Kiên lễ giỗ 1 năm (Connie Do)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng - Vân và các cháu)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (ÔB. Trần Quốc Lịch, Illinois)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Sen (Lê Thị Sâm)
Maria Trần Thị Thảo (Nguyễn Quang Cảnh)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Ông bà Huệ xin tạ ơn và xin ơn bình an
Thanh + Thương xin tạ ơn và xin ơn bình an
Phêrô Tuần Nguyễn Quốc Huy xin ơn bình an và xin kính thánh bổn mạng Phêrô Nguyễn Bá Tuần
Xin Chúa ban tự do, quyền sống, nhân quyền và công lý cho dân tộc Việt Nam

Giáo dân Giáo Xứ Ngọc Đồng xin cầu nguyện cho những người còn sống và đã qua đời (Giáo dân Ngọc Đồng trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, VA)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XV Thường Niên: 15/07/2017 - 7 giờ tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Kim Quy)
Anna Nguyễn Thị Hồng Diệp (Nguyễn Thị Hồng Lệ)
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vĩnh)

Chúa Nhật XV Thường Niên: 16/07/2017 - 7 giờ sáng
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Cha Đaminh Trần Duy Nhất (Nguyễn Quang Cảnh)
Cha cố Phêrô Hoàng Văn Thiên (gia đình Vọng - Sinh)
Anrê Kiều Văn Khá (gia đình Kiều Văn Bi)
Giuse Đặng Trần Hùng (gia đình Vọng - Sinh)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (gđ. Trần)
Giuse Đặng Trần Hùng (Ca Đoàn Gioan Phaolô II)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (Ca Đoàn Gioan Phaolô II)
Giuse Vũ Văn Yến (Vũ Oanh)
Phanxicô Xaviê Trần Hữu Phú (Trần Hữu Phước)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Solace Day Spa)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Vân)
Phêrô Huỳnh Văn Mâu (Nguyễn Túc)
Bà Nguyễn - Peter Mai Hương (Hồ Thị Nguyệt)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Cô Tư)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (gia đình Vọng - Sinh)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (ÔB. Trần Quốc Lịch, Illinois)
Anna Hoàng Thị Thu Hà (Vũ Hưng và Ánh Tuyết)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Vân)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Ấu (Lan Toner)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gia đình Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (gia đình Kiều Văn Bi)
Maria Trần Thị Lộc (Nguyễn Anne)
Maria Trần Thị Thảo (Nguyễn Quang Cảnh)
Maria Phạm Thị Men (gđ. Trần)
Nguyễn Rina xin ơn bình an của Chúa và Mẹ Maria
Anh chị Tuấn & Cang xin tạ ơn
Anh chị Trần Thiện Thanh Thanh & Hồ Hoàng Anh xin tạ ơn kỷ niệm 20 năm hôn phối
Lâm Bách Thảo xin ơn bình an nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới

Chúa Nhật XV Thường Niên: 16/07/2017 - 9 giờ 30 sáng
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Cha Đaminh Trần Duy Nhất (Nguyễn Quang Cảnh)
Andrê Huỳnh Hồng Phong (vợ và con trai)
Andrê Kiều Văn Khá (Lê Thanh Hương)
Đaminh Vũ Trọng Hiền (gđ. Vũ Đăng Dung)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Giuse Nguyễn Duy Lạc (gđ. Hoàng)
Giuse Nguyễn Phi Long (Hợp)
Giuse Nguyễn Văn Thân (Nguyễn Thị Sỹ Hoa)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (Nguyễn Thị Tâm)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (Hiệp Sĩ Đoàn 9655)
Giuse Vũ Văn Yến (gđ. Vũ Đăng Dung)
Phêrô (gia đình Theresa Hoàng)
Phêrô Nguyễn Đạt Hòa (Hợp)
Phêrô Nguyễn Đạt Khích (Hợp)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (Nguyễn Đức Huấn)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (gia đình Hùng Xuyến)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (Hiệp Sĩ Đoàn 9655)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (gia đình Phạm Thị Lý)
Phêrô Trần Văn Ích (gia đình Thu Hằng)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (Nguyễn Thị Sỹ Hoa)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gđ. Hùng Xuyến)
Catarina (gia đình Theresa Hoàng)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Maria Nguyễn Mộng Yên (Nguyễn Đình Thục)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Bạch Yến (gđ. Hoàng)
Maria Nguyễn Thị Cúc (gđ. Phạm Ngọc Hải)
Maria Phạm Thị Bé (gia đình Thu Hằng)
Maria Trần Thị Hiên (Hợp)
Maria Trần Thị Thảo (Nguyễn Quang Cảnh)
Têrêsa Vũ Thị Đoạn (gia đình Trang, Thiệu)
Các linh hồn (gđ. Bà Hồng)
Các linh hồn (gđ. Hoàng)
Các linh hồn (Peter Trần)
Các linh hồn mồ côi (Nguyễn Thị Sỹ Hoa)
Gia đình Hoàng xin tạ ơn Chúa
Âu Mỹ Linh xin ơn: tin cậy mến
Bạch Ngọc xin ơn bình an
Hằng Nga và Đỗ Thanh xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Hoàng Dung xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và xin bình an
Nguyễn Thị Quyên xin ơn bình an và như ý
Peter Trần xin ơn sức khỏe và xin ơn bình an
Tôn Nữ Thị Phượng xin tạ ơn Đức Mẹ
Nguyễn Sắt xin tạ ơn nhân kỷ niệm 36 năm thành hôn
Chúa Nhật XV Thường Niên: 16/07/2017 - 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Cha Đaminh Trần Duy Nhất (Nguyễn Quang Cảnh)
Augustinô Đặng Ngọc Bích, lễ giỗ (gia đình Trương)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (ca đoàn Seraphim)
Đaminh Vũ Trọng Hiền (Vũ Đăng Dung)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Nguyễn Văn Giáng (gia đình, Sáng và các em : Linh, Thủy, Châu, Nữ)
Đaminh Vũ Văn Yến (Vũ Đăng Dung)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phaolô Ngô Cổ Thế lễ giỗ (Trương Phương Trang)
Phêrô Bùi Văn Chung (Huynh Đoàn Đaminh)
Phêrô Bùi Văn Chung (Nguyễn Thị Kim Tiếng)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (gia đình Hùng Vy)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (ca đoàn Seraphim)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Huynh Đoàn Đaminh)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Thị Kim Tiếng)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Anna Nguyễn Thị Điển (gia đình Trương)
Anna Nguyễn Thị Tân, lễ giỗ (gia đình Trương)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Trương Thị Xuân)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Maria Trần Thị Thảo (Nguyễn Quang Cảnh)
Hằng Nga và Đỗ Thanh xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Nguyễn Thị Quyên xin ơn bình an và như ý
Phan Thị Trang xin ơn chữa lành cho Phan Thu Quỳnh
Chương Trình TTHN Gia Đình xin ơn bình an
Xin Chúa ban tự do, quyền sống, nhân quyền và công lý cho dân tộc Việt Nam

Chúa Nhật XV Thường Niên: 16/07/2017 - 7 giờ tối
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Cha Đaminh Trần Duy Nhất (Nguyễn Quang Cảnh)
Phaolô Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phêrô Bùi Văn Chung (Ca Đoàn Ave Maria)
Phêrô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn Hoàng Sơn)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Trần Thị Thảo (Nguyễn Quang Cảnh)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Gia đình Trần xin ơn bình an, xin tạ ơn và xin ơn như ý cho gia đình Hà, Vũ và Bạch

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XV Thường Niên: 16/07/2017 - 2 giờ chiều
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Maria Mẹ Phạm (ÔB. Phạm Nguyễn)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XV Thường Niên: 16/07/2017 - 7 giờ tối
Cha cố Đaminh Trần Duy Nhất, lễ giỗ 37 năm (giáo xứ)
Anê Nguyễn Thị Chiêu (Nguyễn Kim Quy)

 

back to top