Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 6-12 Tháng Hai, 2017

  • 04 Tháng 2 2017 |
  • font size
  • In
  • Email
Thứ Hai, 06.02 Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Tư, 08.02 Thánh Giêrônimô Êmiliani. Thánh Giosepphina Bakhita, trinh nữ.Thứ Năm, 09.02 Trong Tuần V Thường Niên.Thứ Sáu, 10.02 Thánh Côláttica, trinh nữ, lễ nhớ.Thứ Bảy, 11.02 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Chúa Nhật, 12.02 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.  
back to top