Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 6-12 Tháng Hai, 2017

  • 04 February 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 06.02 Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 07.02 Trong Tuần V Thường Niên.
Thứ Tư, 08.02 Thánh Giêrônimô Êmiliani. Thánh Giosepphina Bakhita, trinh nữ.
Thứ Năm, 09.02 Trong Tuần V Thường Niên.
Thứ Sáu, 10.02 Thánh Côláttica, trinh nữ, lễ nhớ.
Thứ Bảy, 11.02 Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.
Chúa Nhật, 12.02 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.

 

back to top