Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 10-16 Tháng 7, 2017

  • 08 July 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 10.07 Trong XIV Thường Niên.

Thứ Ba, 11.07 Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 12.07 Trong Tuần XIV Thường Niên. Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân, tử đạo Việt Nam.
Thứ Năm, 13.07 Thánh Henricô.
Thứ Sáu, 14.07 Thánh Kateri Tekakwitha, trinh nữ.
Thứ Bảy, 15.07 Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 16.07 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM A.

 

back to top