Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 15 - 21 Tháng 01, 2017

  • 12 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 15.01 Trong Tuần II Thường Niên.

Thứ Ba, 16.01 Trong Tuần II Thường Niên.
Thứ Tư, 17.01 Thánh An-tôn, viện phụ. Lễ nhớ. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hợp nhất.
Thứ Năm, 18.01 Trong Tuần II Thường Niên.
Thứ Sáu, 19.01 Trong Tuần II Thường Niên.
Thứ Bảy, 20.01 Thánh Fa-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Sê-bas-ti-a-nô, tử đạo.
Chúa Nhật, 21.01 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.

 

back to top