Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 16-22 Tháng Tư, 2018

  • 15 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 16.04 Trong Tuần III Phục Sinh.

Thứ Ba, 17.04 Trong Tuần III Phục Sinh.
Thứ Tư, 18.04 Trong Tuần III Phục Sinh.
Thứ Năm, 19.04 Trong Tuần II Phục Sinh.
Thứ Sáu, 20.04 Trong Tuần III Phục Sinh.
Thứ Bảy, 21.04 Thánh An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Chúa Nhật, 22.04 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.

 

back to top