Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 17-23 Tháng Tư, 2017

  • 15 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 17.04 Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Thứ Ba, 18.04 Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Thứ Tư, 19.04 Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Thứ Năm, 20.04 Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Thứ Sáu, 21.04 Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Thứ Bảy, 22.04 Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Chúa Nhật, 23.04 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. (CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA).

 

back to top