Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 18-24 Tháng 9, 2017

  • 16 September 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 18.09 Trong Tuần XXIV Thường Niên.

Thứ Ba, 19.09 Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), giám mục, tử đạo.
Thứ Tư, 20.09 Thánh An-rê Kim Te-gon, Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn tử đạo tại Triều Tiên. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 21.09 Thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.
Thứ Sáu, 22.09 Trong Tuần XXIV Thường Niên.
Thứ Bảy, 23.09 Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pius of Pietrelcina), linh mục. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 24.09 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

 

back to top