Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 29 Tháng 01 - 04 Tháng 02, 2018

  • 27 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 29.01 Trong Tuần IV Thường Niên.

Thứ Ba, 30.01 Trong Tuần IV Thường Niên.
Thứ Tư, 31.01 Thánh Gio-an Bốt-cô, linh mục. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 01.02 Thứ năm đầu tháng. Trong Tuần IV Thường Niên.
Thứ Sáu, 02.02 Thứ Sáu đầu tháng. Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh (Lễ Nến). Lễ kính. Ngày cầu cho đời thánh hiến.
Thứ Bảy, 03.02 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bơ-la-xi-ô, giám mục, tử đạo và thánh An-ga-ri-ô, giám mục.
Chúa Nhật, 04.02 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

 

back to top