Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 8 - 14 Tháng 5, 2017

  • 06 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 08.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.

Thứ Ba, 09.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.
Thứ Tư, 10.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.
Thứ Năm, 11.05 Trong Tuần IV Phục Sinh.
Thứ Sáu, 12.05 Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, tử đạo.
Thứ Bảy, 13.05 Đức Mẹ Fa-ti-ma.
Chúa Nhật, 14.05 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.

 

back to top