Sứ Điệp của Đức Thánh Cha

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY THẾ GIỚI VỀ LƯƠNG THỰC VATICAN. 14/10/2016 15:14. Đức Thánh Cha kêu gọi chữa trị tận căn các hiện tượng thay đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống của nhân loại trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên…
Đọc thêm...