×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CÁC GIÁM MỤC THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT

VATICAN. Sáng ngày 16-9-2016, trong buổi tiếp kiến 154 giám mục thuộc Bộ Giám Mục và Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, Đức Thánh Cha mời gọi các vị trở thành những “mục tử của lòng thương xót”. Đây là những giám mục mới thụ phong gần đây,…
Đọc thêm...

TÔNG HUẤN “AMORIS LAETITIA” LÀ CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO HÔN NHÂN

Tuần Báo Arlington Catholic Herald, 7-14, tháng 9, 2016. ‘Amoris Laetitia’, Tông Huấn năm 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô về hôn nhân và đời sống gia đình, không chỉ là một khí cụ lợi ích cho các chương trình của giáo xứ, nhưng còn cung cấp những huấn dụ…
Đọc thêm...

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TIẾP KIẾN ÔN MARK ZUCKERGERG, NGƯỜI SÁNG TẠO FACEBOOK

Vatican ngày 29, tháng 8, 2016. Giám đốc Văn Phòng Truyền Thông Vatican trong một bản tin cho hay Người sáng tạo ra Facebook, ông Mark Zuckerberg, và phu nhân là bà Priscilla Chan, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến tại tư dinh, Nhà Thánh Mácta sáng Thứ…
Đọc thêm...