Ý Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha – Tháng 06 Năm 2018

  • 01 June 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ý chung: Xin cho mạng xã hội thúc đẩy sự hiệp nhất và tôn trọng người khác trong sự khác biệt.

Rate this item
(0 votes)
back to top