Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 8 Năm 2017

VATICAN. Trong tháng 8, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghệ sĩ thời đại chúng ta để qua các tác phẩm nổi tiếng họ giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo và đến với Thiên Chúa là Chân, Thiện Mỹ.

Đọc thêm...

Công Bố Đề Tài Các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Sắp Tới

VATICAN. Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã công bố đề tài các ngày Quốc Tế giới trẻ 3 năm tới đây, do Đức Thánh Cha chọn.

Đề tài cho Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 32 vào năm tới, 2017, là “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại”, Luca đoạn 1, câu 49.

Đề tài cho Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 33 vào năm 2018 là: “Hỡi Maria, đừng sợ, vì bà đã được ân nghĩa với Thiên Chúa”, Luca đoạn 1, câu 30.

Và sau cùng Ngày Quốc tế giới trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành trên bình diện hoàn cầu vào năm 2019 tại Panama với chủ đề: “Này tôi là tôi tớ Chúa; xin xảy ra cho tôi như lời Sứ Thần”, Luca đoạn 1 câu 38.

Đọc thêm...

Đức Thánh Cha Kêu Gọi Tôn Trọng Phẩm Giá Người Nghiện Ma Túy

VATICAN. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người nghiện ma túy để có thể giúp họ được chữa lành và phục vụ.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24-11-2016, dành cho 60 tham dự viên Hội nghị quốc tế về ma túy tiến hành tại Vatican trong hai ngày 23 và 24-11 với chủ đề: “Các ma túy: những khó khăn và giải pháp cho vấn đề này của thế giới”. Hội nghị do Hàn lâm viện của Tòa Thánh về các khoa học tổ chức.

Đọc thêm...