Lưu Ý

  • 16 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Trong lễ Vọng và lễ chính ngày Chúa Giáng Sinh, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

 

back to top