Lịch Sử - Cha Xứ Trần Đình Nhi (1980 - 1988)

Cha Xứ Trần Đình Nhi (1980 - 1988)

11-02-1980: Lm. Trần Ðình Nhi được bổ nhiệm làm Chánh Xứ kế vị, sau khi Cha Nhất xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Mùa Hè 80: Các lớp Tiếng Việt được tổ chức vào mỗi mùa hè.

Tháng 5,81: Một nhà hàng xóm bên cạnh Nhà Thờ được Giáo Phận mua tặng để làm nhà xứ mới.

Mùa Hè 83: Khóa linh thao đầu tiên được tổ chức trong Giáo Xứ do Cha Julian Elizalde Thành hướng dẫn.

07-10-1985: Một nhà thờ lớn hơn chứa được khoảng 800 người ngồi theo kiểu Mỹ, gồm có hội trường, nhà bếp (commercial), 5 lớp học, 2 văn phòng, một thư viện, phòng in, phòng ca đoàn và 4 nhà vệ sinh được mua lại của Nhà Thờ Bible tại Arlington, Virginia với giá 730,000 (bảy trăm ba mươi ngàn Mỹ Kim). Công việc sửa chữa có phần nhẹ hơn, cũng do giáo dân thực hiện. Sau đó Cha Xứ dọn sang ở nhà thuê gần Nhà Thờ mới. Khu nhà thờ cũ bán được 264,460.

15-03-1986: Thánh lễ đầu tiên tại Nhà Thờ mới được cử hành.

14-05-1986: Vườn Trẻ Giáo Xứ "Child Enrichment Day Care Center" được thiết lập, và Nữ Tu Trần Thị Thúy Hằng được đặt làm Giám Ðốc. Trong thời gian này Lm. Bùi Ðức Phổ được Cha Nhi mời về phục vụ Giáo Xứ được hơn một năm.

24-10-1987: Ðoàn Hiệp Sĩ Kha Luân Bố 9655 được thành lập. Ðại Hiệp đầu tiên là Ông Nguyễn Thẩm với sự khởi xướng của Chưởng Ấn Bùi Hữu Thư.

31-12-1987: Giáo Xứ bảo trợ Thiếu Ðoàn Hướng Ðạo Phù Ðổng do Anh Võ Phi Hùng làm Thiếu Ðoàn Trưởng.

07/05/1988 : Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiện được bổ nhiệm về giáo xứ.