MỤC ĐÍCH

1. Châm Ngôn của Dòng Đa Minh là Chân Lý (Veritas).

2. Mục đích của chúng tôi là ca tụng Thiên Chúa, rao giảng và chúc phúc. Thánh Tổ Đa Minh thành lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo năm 1216, và Chúa Thánh Thần đã mời gọi các giáo dân tham gia vào dòng ngay từ thời đó.

3. Chúng tôi là những giáo dân nam hay nữ, độc thân hay có gia đình đang cố gắng rao giảng không bằng lời nhưng bằng đời sống.

4. Chúng tôi tìm cách đến gần Chúa hơn qua việc học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện - và chúng tôi chia sẻ với nhau kết quả của việc chiêm niệm.

5. Chúng tôi bầy tỏ lòng tri ân Thiên Chúa qua việc phục vụ và cảm thương tha nhân.

6. Các vị thánh Đa Minh sau đây là mẫu mực cho chúng tôi noi theo: Thánh Tổ Đa Minh, Thánh Catarina thành Sienna, Thánh Mactinô de Porres, thánh Thomas Aquina, Thánh Phạm Trọng Khảm và nhiều thánh khác.

7. Chúng tôi đặc biệt tôn kính Mẹ Mân Côi, vì chính Mẹ đã dậy cha Đa Minh cách lần chuỗi Mân Côi như chúng ta đang làm hiện nay.

8. Trách Vụ Đặc Biệt: Ngoài ra, Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II mới đây đã trao trách vụ đặc biệt cho Dòng chúng tôi trong Đại Hội của các Bề Trên Tỉnh là phải bảo vệ đời sống: Đời sống của các bào thai và đời sống bị đe dọa bởi sự bức tử (euthanization).

SINH HOẠT:

1. Sau khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật cuối tháng lúc 12 giờ trưa, các đoàn viên xuốùng dưới Câu Lạc Bộ dùng bữa trưa, sau đó lên nhà thờ đọc kinh.

2. Giờ Đọc Kinh của Huynh Đoàn gồm có:

- Thông cáo.
- Học Tập về Luật Sống của Huynh Đoàn và về hạnh các thánh.
- Chia sẻ Lời Chúa của Cha Linh Hướng
- Đọc Kinh Thần Vụ: Kinh Chiều II
- Đọc Kinh các thánh Đa Minh
- Hát Salve Regina (Lạy Nữ Vương) 
- Cha Linh Hướng ban phép lành bế mạc.

3. Tham gia các sinh hoạt được chỉ định cho nhóm của mình: thăm viếng bệnh nhân, canh thức nhà quàn, hát trong các thánh lễ an táng.

NHIỆM VỤ và QUYỀN LỢI:

1. Đòan viên phải tham dự buổi họp hàng tháng

2. Phải đọc kinh thần vụ hàng ngày: Kinh Sáng và Kinh Chiều, tối thiểu là Kinh Chiều II. Nếu không đọc   kinh thần vụ thì có thể thay thế bằng chuỗi Mân Côi.

3. Phải tham gia các sinh hoạt được chỉ định.

4. Đoàn viên phải cố gắng sống xứng đáng để được thâu nhận vào nhà tập, được khấn tạm và khấn trọn.

5. Đoàn viên của Huynh Đoàn cũng là thánh viên của Dòng Đa Minh và được hưởng các quyền lợi như các cha, thầy và sơ về thánh lễ cầu hồnvà kinh cầu.

6. Khi qua đời được mặc áo dòng khi tẩm liệm.