Góc Nhìn Mục Vụ - Việc Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Có Khác Với Việc Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót Không?

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. Từ ngày 23 tháng 5 năm 2000, được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn Chúa Nhật II Phục Sinh là “Chúa Nhật kính Lòng Chúa Xót Thương”. Việc tôn kính Thánh…
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo

Thứ Hai, 04.06 Thánh Phê-rô Vê-rô-na, O.P., linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Ba, 05.06 Lễ thánh Bô-ni-fa-ti-ô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Thứ Tư, 06.06 Thánh Nor-ber-tô, giám mục.Thứ Năm, 07.06 Trong Tuần IX Thường Niên. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.Thứ Sáu, 08.06 Trái Tim…
Đọc thêm...