Lời Chúc Lành Các Hiền Mẫu

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con cầu nguyện không ngừng, nhưng hôm nay chúng con cầu nguyện cách riêng và đặc biệt cho các Hiền Mẫu. Lạy Thiên Chúa của Dân Thánh,của Tổ Mẫu Sarah, Ruth và Rebeckah;của thánh nữ Elizabeth, thân mẫu thánh Gioan Tẩy Giả,của Trinh Nữ Maria,…
Đọc thêm...