Ơn Toàn Xá Cho Những Ai Tham Dự Hay Hiệp Thông Trong Lời Cầu Nguyện Với Đại Hội Gia Đình Thế Giới Tại Dublin

Những người Công Giáo tham dự Đại Hội Gia Đình Thế giới tại Dublin vào Tháng Tám này và cả những ai không thể tham dự được nhưng cầu nguyện chung với gia đình trong thời gian từ 21 đến 26 Tháng Tám có thể nhận được Ơn Toàn Xá.
Đọc thêm...

Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 28 tháng 05 - Ngày 03 tháng 06, 2018

Thứ Hai, 28.05 Trong Tuần VIII Thường Niên. Tưởng niệm các chến sĩ trận vong (Memorial Day Mass).  Thứ Ba, 29.05 Trong Tuần VIII Thường Niên.Thứ Tư, 30.05 Trong Tuần VIII Thường Niên.Thứ Năm, 31.05 Lễ Đức Ma-ri-a Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính.Thứ Sáu, 01.06 Thánh Jus-ti-nô, tử đạo.…
Đọc thêm...