Chương Trình Tĩnh Tâm Và Thánh Lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia

- Thứ Bảy, mồng 2 tháng 6: Các em học sinh giáo lý lớp 3A và 3B xét mình và xưng tội lần đầu. - Thứ Bảy, mồng 9 tháng 6: Các em học sinh giáo lý lớp 3A và 3B tĩnh tâm và tập nghi thức. - Chúa Nhật,…
Đọc thêm...