Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha – Tháng 05 Năm 2018: Sứ Mạng Của Người Giáo Dân

Vatican. Trong tháng 05 năm 2018, Đức Thánh Cha mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho người giáo dân, để họ có thể thực thi sứ mạng của mình, bằng cách đưa ra sáng kiến đáp lại các thách đố của thế giới, và làm chứng cho đức tin bằng…
Đọc thêm...