Lễ Chúa Thăng Thiên

Lễ Chúa Thăng Thiên được Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ - Giáo Phận Arlington chuyển từ Thứ Năm, ngày 10 tháng 5, tới Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5, với mục đích là để giáo dân có cơ hội giữ ngày lễ trọng và buộc.  
Đọc thêm...