Giải Tội Mùa Chay

Nhằm tạo điều kiện cho mọi người trong Giáo xứ có thể xưng tội trong Mùa Chay, trước và sau các Thánh Lễ ngày thường và Chúa Nhật, hay lấy hẹn bất cứ giờ nào thuận tiện trong giờ làm việc hành chánh (10am - 5pm), quí cha sẵn sàng…
Đọc thêm...