Chúc Mừng

Trong niềm vui chung của toàn thể Hội thánh Công Giáo, giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Arlington, Virginia hân hạnh đón tiếp ông INHAXIÔ LOYOLA TRẦN VĂN TRƯỜNG được chính thức trở thành người Kitô hữu, trở thành con cái Thiên Chúa qua việc lãnh nhận…
Đọc thêm...